Caribe Magazine

Carib Magazine is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

De Benelux en Baltische landen erkennen automatisch hun respectievelijke certificaten

De Benelux-landen – België, Nederland en Luxemburg – en de Baltische staten – Estland, Letland en Litouwen – hebben vandaag officieel een Verdrag van automatische wederzijdse erkenning van diploma’s van hoger onderwijs gelanceerd.

In dit verdrag staat dat iedereen die het in het verdrag genoemde diploma hoger onderwijs in een van de Benelux- of Baltische staten heeft behaald, er zeker van is dat zijn of haar diplomaniveau automatisch wordt erkend in de andere ondertekenende landen. Concreet zullen afgestudeerden niet langer te maken krijgen met langdurige erkenningsprocedures en gerelateerde kosten, evenals met onzekerheid over de geldigheid van hun diploma in het land waar ze willen werken of studeren. Voor houders van deze opleidingscertificaten betekent dit een onmiddellijke administratieve vereenvoudiging.

In 2015 voerden de Benelux-landen automatische wederzijdse erkenning van bachelor- en masterniveaus in, die in 2018 werden toegevoegd. “Universitair diploma” en Ph.D. De Baltische staten van hun kant hebben hun wederzijdse getuigenissen al erkend. De twee groepen landen vonden het een echte meerwaarde om op dit gebied banden te smeden en ondertekenden daarom in 2019 een intentieverklaring. Vandaag wordt het resulterende verdrag officieel gelanceerd tijdens een evenement in Brussel. Dit verdrag zal het vrije verkeer vergemakkelijken van mensen die in het bezit zijn van een diploma van een van de zes landen en die in een ander land willen studeren of hun loopbaan willen voortzetten.

Door deze automatische erkenning van diploma’s nemen landen een mogelijke belemmering weg om in een van deze landen te studeren of een baan te zoeken. Deze schaal kan ook het zoeken naar een baan vergemakkelijken dankzij de mogelijkheid van een betere vergelijkbaarheid tussen opleidingsniveaus.

READ  Er is een vervanger voor Lewandowski gevonden

De Benelux en de Baltische staten vormen nu de enige regio in de Europese Hoger Onderwijsruimte waar het niveau van hogeronderwijsdiploma’s automatisch wordt erkend. Daarmee zijn ze voorlopers op dit gebied, en hun ambitie is dat andere landen ook deze weg inslaan. Het verdrag staat daarom open voor toetreding door andere landen van de Europese hogeronderwijsruimte, op voorwaarde dat wordt voldaan aan de kwaliteitseisen die vereist zijn voor automatische en algemene wederzijdse erkenning van het niveau van graden.

“Voor Luxemburg als klein, meertalig en multicultureel land is de mobiliteit van studenten en jongeren in het algemeen van bijzonder belang, aangezien 80% van de Luxemburgse studenten in het buitenland studeren en meer dan 50% van de studenten aan de Universiteit van Luxemburg buitenlanders zijn In die zin is de ondertekening van dit Verdrag een belangrijke stap voorwaarts voor ons, vooral omdat het ons in staat stelt bij te dragen aan de ontwikkeling van het Europese hogeronderwijsveld en om – naar wij hopen – een model te zijn voor andere Europese landen”, verklaarde Claude Mich, Minister van Hoger Onderwijs en Onderzoek van het hertogdom Groot-Luxemburg.

“Ik hoop dat andere landen of regio’s zich in de toekomst bij dit verdrag zullen aansluiten. We zullen altijd werken aan de kwaliteit van de diploma’s, maar we willen meer inhoud geven aan de Europese Hoger Onderwijsruimte, die nog steeds een dode letter is. Dit akkoord met de Baltische landen is een belangrijk uitgangspunt. Vlaanderen heeft een open economie en een open wereldvisie. Het moet makkelijker worden om in een ander land te studeren of een baan te nemen van Spanje naar Finland, en alles daartussenin”, zegt Ben Wittes, Vlaams Minister van Onderwijs.

READ  De terugkeer van de Zuid-Afrikaanse Grand Prix in 2023 komt aan bod

“Deze overeenkomst toont het verlangen naar wederzijdse openheid van de Benelux en de Baltische landen. Het zal Franstalige studenten nieuwe kansen bieden, de arbeidsmobiliteit vergemakkelijken en bijdragen tot een meer verenigd Europa. Ik verwelkom de drijvende rol die onze zes landen spelen bij het verdiepen de Europese ruimte van het hoger onderwijs, en ik hoop dat andere Europese landen snel zullen deelnemen aan een gelijkaardige dynamiek”, bevestigt Valerie Galatini, minister van Hoger Onderwijs van de Waalse Federatie. Brussel.

“In de Duitstalige Belgische samenleving leven we in een grensgebied. De nabijheid van onze buurlanden vertaalt zich onvermijdelijk in een hoge mate van grensoverschrijdende mobiliteit, zowel op de arbeidsmarkt als in het onderwijs. Automatische wederzijdse erkenning van diploma’s van daarom hoger onderwijs biedt om bovengenoemde redenen een grote toegevoegde waarde aan onze samenleving “Ik verwelkom de Duitstalige gemeenschap als onderdeel van dit verdrag. Ik hoop dat andere landen zich spoedig bij het verdrag zullen aansluiten, zodat we de actieradius kunnen vergroten”, zegt Lydia Klinkenberg, minister van Onderwijs in de regering van de Duitstalige Gemeenschap.

“Dit is een grote stap voor studenten en hoger onderwijs. Het is al gepland in de Benelux-landen en nu komen de Baltische landen erbij. Op deze manier vergroten we de mobiliteit van studenten en deze automatische erkenning maakt deel uit van de open samenleving die Nederland is. en Nederlands onderwijs”, zegt Ingrid van Engelshofen, minister van Onderwijs van Nederland.

De Litouwse minister van Onderwijs, Wetenschappen en Sport Jorgeta Ziugdinini zei: “We zijn verheugd om het Multilaterale Verdrag inzake de automatische erkenning van kwalificaties voor hoger onderwijs te lanceren, het eerste in zijn soort in Europa. Het wederzijdse vertrouwen geïnspireerd door de implementatie van de Bologna-instrumenten en door de nauwe regionale samenwerking tussen de Benelux en de landen is enorm vergemakkelijkt. Baltisch. Ik ben er trots op dat Litouwen tot de pioniers op dit gebied behoort en ik ben ervan overtuigd dat dit nog maar het begin is. Ik hoop dat dit verdrag zal dienen als een bron van inspiratie in een uitgebreid Europa en dat andere naties bereid zullen zijn om dit voorbeeld te volgen en zich daarbij aan te sluiten.”

READ  Bas Dost breidt niet uit in Brugge: 'Een verhaal dat eindigt'

“Het is de missie van Benelux om toegevoegde waarde te bieden aan onze burgers en om een ​​levend laboratorium voor Europese integratie te zijn. Via dit verdrag moedigen we actief de uitwisseling aan en moedigen we studentenmobiliteit aan, en moedigen we zo Europese jongeren aan om hun gemeenschappelijke toekomst te delen”, verklaart Alain de Moiser, secretaris-generaal van de Benelux Unie.

Uitgegeven door het Ministerie van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek