Caribe Magazine

Carib Magazine is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Wat doe je als Livret A zijn plafond bereikt?

Wat doe je als Livret A zijn plafond bereikt?

Livret A is de belegging bij uitstek voor de Fransen met meer dan 55 miljoen geopende spaarrekeningen in 2022. De inkomsten uit dit spaarproduct zijn gebonden aan een plafond van € 22.950, inclusief rente. Veel houders van deze brochure bereikten deze drempel snel. Wat gebeurt er als ze nieuwe stortingen in het lopende rekeningboek willen doen?

In 2022 hebben 55 miljoen mensen, of 81% van de Franse bevolking, toegang tot Livret A. Een cijfer waarmee het op de eerste plaats komt van de favoriete spaarproducten van de Fransen, ver voor levensverzekeringen, die tot slechts 40,5% van de abonnees behoren.

Livret A heeft verschillende voordelen. Het is voor iedereen beschikbaar, aangezien voor de opening geen andere voorwaarde vereist is dan een eerste aanbetaling van 10 euro. Evenzo is zijn inkomen op elk moment gratis toegankelijk. Het autoriseert echter niet langer betalingen boven een bepaalde drempel. Livret A is zelfs onderworpen aan een inkomensplafond van € 22.950, inclusief rente. Elke betaling die wordt gedaan wanneer deze limiet is bereikt, wordt dus automatisch geweigerd en teruggestuurd naar de afzender.

Kan Livret A inkomsten blijven genereren boven deze limiet?

Als bij overschrijding van het toegestane maximum geen nieuwe betalingen kunnen worden toegerekend, wordt de gegenereerde rente verder toegevoegd aan de bestaande hoofdsom. Het favoriete boekje van de Fransen kan zo inkomsten blijven genereren, ook als de grens van € 22.950 wordt overschreden. Ter herinnering: de loonvoet van het Livret A stijgt in 2022 van 1% naar 2%. In 2023 stijgt het naar 3% en ligt het vast tot 1 januari 2025. Voordeel is dat de rente die dit product genereert vrijgesteld is van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen.

READ  De kledingreparatiebonus is van kracht geworden. Hier leest u hoe u hiervan kunt profiteren

Geen livret Er is momenteel een verhoging van het plafond gepland. De laatste herwaardering (50%) dateert van 2013. Op andere spaarrekeningen wordt het toegestane inkomensplafond verhoogd. Zo moet het spaarboekje van het volk (LEP) binnenkort worden verhoogd naar 10.000 euro. Zo zijn het LEP en het Handboek voor duurzame en solidaire ontwikkeling (LDDS) alternatieve oplossingen voor het handboek van Livret A. Dezelfde persoon die deze verschillende handboeken onderschrijft, kan investeringen verzamelen waarvan de totale waarde meer dan 40.000 € kan bedragen.