Caribe Magazine

Carib Magazine is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Vaccinatie- en barrièreborden. Wat zijn de huidige aanbevelingen tegen Covid-19?

Vaccinatie- en barrièreborden. Wat zijn de huidige aanbevelingen tegen Covid-19?

Vaccinatie wordt nog steeds aanbevolen voor 65-plussers en mensen die risico lopen. Drie maanden na vaccinatie wordt ook een boosterdosis aanbevolen voor personen ouder dan 80 jaar.

Vier jaar nadat het virus in Frankrijk arriveerde, verspreidt het virus zich nog steeds. Hoewel het nu moeilijk is om Covid-19 nauwkeurig in te schatten vanwege de afname van het aantal geteste mensen en de ontwikkeling van het case tracking-systeem, is het virus nog steeds aanwezig op Frans grondgebied en is het onderworpen aan een nieuwe vaccinatiecampagne tot 16 juni. .

Symptomen, barrières, vaccinatie… Bekijk de aanbevelingen van de gezondheidsautoriteiten om de risico’s op verspreiding van het virus te verminderen.

• Vaccinatie wordt aanbevolen voor mensen ouder dan 65 jaar en mensen die risico lopen

Vaccinatie tegen het coronavirus wordt nu elk jaar in de herfst aanbevolen voor 65-plussers en mensen die het risico lopen op een ernstige ziekte. Dit zijn onder meer mensen met comorbiditeiten, mensen met een verzwakt immuunsysteem en zelfs zwangere vrouwen.

Ook wordt in het voorjaar een nieuwe dosis van het vaccin aanbevolen voor 80-plussers, mensen met een verzwakt immuunsysteem en bewoners van verpleeghuizen, binnen minimaal drie maanden na hun laatste infectie of vaccinatie.

De Hoge Autoriteit voor de Volksgezondheid herinnert ons ook aan vaccinatie en boosters voor studenten en professionals in de gezondheidszorgsector, maar ook voor werknemers in de noodhulp- en brandweerdiensten, en voor alle professionals die te maken hebben met mensen die immuungecompromitteerd of immuungecompromitteerd zijn. ziektekostenverzekering.

Boosterdoses worden niet langer aanbevolen voor andere patiënten, maar kunnen nog steeds gratis worden gebruikt. Deze booster moet worden gegeven binnen minimaal zes maanden na de laatste injectie of infectie met het COVID-19-vaccin.

READ  Misverstanden over planten kunnen uw gezondheid ernstig schaden

• Symptomen waar u op moet letten

COVID-19 kan zich uiten in verschillende symptomen die al dan niet in combinatie voorkomen. Deze omvatten koorts, ademhalingssymptomen zoals hoesten, kortademigheid of een beklemmend gevoel op de borst, of zelfs hoofdpijn en plotseling verlies van reuk- of smaakvermogen.

“Kwetsbare mensen hebben een grotere kans om ernstige vormen van Covid-19 te ontwikkelen, dus ze moeten bijzonder waakzaam zijn als er symptomen optreden”, herinnert hij zich. ziektekostenverzekering.

Als deze klachten optreden, is het ook nog mogelijk om een ​​antigeen- of RT-PCR-test te doen, waarvoor geen recept nodig is. Het wordt ook aanbevolen om contact op te nemen met uw arts en in geval van ademhalingsmoeilijkheden 15 te bellen. Tegelijkertijd wordt aanbevolen om barrièregebaren te respecteren en elk contact met risicopersonen te vermijden.

• Te ondernemen acties bij een positieve testuitslag

In het geval van een Covid-19-infectie moeten patiënten de mensen om hen heen en de mensen die ze hebben ontmoet ‘binnen 48 uur voordat de symptomen verschijnen’ of ‘binnen zeven dagen voordat ze positief testen’ op de hoogte stellen dat de symptomen afwezig zijn. De zorgverzekeraars zijn niet langer verantwoordelijk voor het contact opnemen met de familieleden van patiënten, zoals tijdens de pandemie het geval was.

Het wordt ook aanbevolen om contact op te nemen met uw arts, zodat hij de ernst van de symptomen kan beoordelen en ervoor kan zorgen dat u deze tijdens de ziekte opvolgt. Hij is degene die u ook kan voorschrijven om te stoppen met werken als uw gezondheidstoestand het niet toelaat om te werken.

READ  Het onderzoek onthult de datum waarop de aarde om een ​​verrassende reden onbewoonbaar zal worden

Hoewel zelfisolatie sinds 1 februari 2023 niet langer verplicht is in geval van infectie, worden geïnfecteerde personen uitgenodigd om contact met kwetsbare mensen te vermijden en barrièrebewegingen te respecteren om besmetting van andere mensen te voorkomen. Het wordt met name aanbevolen om regelmatig uw handen te wassen, in uw elleboog te hoesten, uw gezicht niet aan te raken, een afstand van minimaal twee meter tot anderen te bewaren, begroetingsknuffels te vermijden of zelfs een chirurgisch masker te dragen en de kamers regelmatig te ventileren.

• Behandelingen tegen Covid-19

Artsen kunnen Baxolid voorschrijven aan mensen die risico lopen op ernstige vormen, een antivirale behandeling die het risico op ziekenhuisopname verkleint, opnieuw volgens ziektekostenverzekering.

“De behandeling moet zo snel mogelijk beginnen en in alle gevallen vóór de vijfde dag van de symptomen”, legt ze uit.

Voor patiënten die last hebben van koorts of hoofdpijn is het mogelijk om maximaal driemaal daags paracetamol (geen ibuprofen) in te nemen in een hoeveelheid van één gram.

Er zijn “twee tot drie weken rust” nodig om te herstellen van COVID-19, zelfs als bepaalde symptomen enkele weken na het begin van de infectie voelbaar kunnen zijn. Het wordt aanbevolen om uw temperatuur te controleren en contact op te nemen met uw arts als de symptomen aanhouden.

Meest gelezen