Caribe Magazine

Carib Magazine is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederland beschikt al sinds de middeleeuwen over een oplossing voor overstromingen

Nederland beschikt al sinds de middeleeuwen over een oplossing voor overstromingen

Ernstige overstromingen, vaak met dodelijke afloop, halen steeds meer het nieuws in Europa. Afgelopen juli bijna gelijk Drie maanden regen in de Maas en aan Belgische zijde stierven er twintig in Luik door het stijgen van de rivier. Journalisten melden dat deze gebeurtenis in Duitsland een unieke gebeurtenis in een eeuw veroorzaakte. Volgende Tweehonderd mensen zijn vernietigd.

Ondanks dat Nederland in hetzelfde geografische gebied ligt, presteert Nederland zeer goed. Let op: het Noord-Europese land is ook getroffen door slecht weer en materiële schade, maar er zijn daar geen doden geregistreerd. Hoe het uit te leggen? Dankzij een instituut uit de middeleeuwen: de ‘Waterraad’. Dit systeem is verantwoordelijk voor de bescherming van het land dat al bijna duizenden jaren onder water staat. Zijn aanwezigheid en groeiende macht zijn te danken aan een goede reden: het land, waarvan de naam ‘lage hoogte’ betekent, wordt geconfronteerd met deze natuurlijke kwetsbaarheid. Een derde daarvan ligt onder zeeniveau en sommige steden, zoals Amsterdam, bevinden zich op ground zero.

Een onafhankelijke organisatie

Wanneer overstromingen het Nederlandse land teisteren, zijn de evacuaties snel, worden er sterke dijken gebouwd om het water tegen te houden en is de communicatie tussen bewoners en het waterschap sterk. Sinds de Middeleeuwen is dit lichaam…Waterwinkel Of hoogheemraadschap In het Nederlands – heeft zichzelf bewezen. In XIIe eeuw, ‘Vooral boeren moesten samenwerken om hun land te beschermenTracy Metz, Associate Editor, legt uit Zoet & Hartig: Warner en Nederlands. Er was vanuit de gemeenschap druk op iedereen om zijn steentje bij te dragen om hun landbouwgrond droog te houden.

Om deze instelling op te richten en de effectiviteit ervan te garanderen, moest er geld worden ingezameld. In de tussentijd was het de bedoeling om onafhankelijk van de overheid de benodigde gelden bijeen te brengen. Daarna voerde het drinkwaterschap een eigen belasting in. Hierin verschilt Nederland van de rest van de wereld: het instituut was niet democratisch in de moderne zin van het woord, maar werd over het algemeen bestuurd door boeren, maar door kapitalisten. Dit maakte het mogelijk om het lokale leven te organiseren. Destijds waren er 3.500 mensen lid van de Waterraad, nu zijn dat er eenentwintig. Aanvankelijk gewijd aan het handhaven van de waterkeringen en het bestraffen van vervuilers, breidde de rol zich geleidelijk uit tot het monitoren van de waterkwaliteit, het onderhouden van rivieren en kanalen en het behandelen van rioolwater.

READ  Nederland zakt van de ranglijst als derde landbouwexporteur ter wereld

Elders wordt waterbeheer uitgegeven aan onderwijs of huisvesting, zegt Emilie Sturm, hoofd van het Blue Deal-project, een organisatie die de Nederlandse waterexpertise in het buitenland promoot. Ter vergelijking: de waterschappen in Nederland halen 95% van hun budget uit hun eigen belastingen, terwijl de Amerikaanse staat Texas bijvoorbeeld geen geld ontving om de overstromingen als gevolg van de orkaan Harvey in 2017 aan te pakken.

Nederland kent nog steeds een waterschap. De leden worden gekozen door de burgers. Voor Emily Sturm speelt water “Een grote rol” In de wereld van morgen. Daarom is het essentieel dat de rest van de wereld een onafhankelijke autoriteit heeft die met voldoende autonomie de leiding over water kan nemen. ‘Wat ze ook besluit, gebeurt echt’Tracy Metz besluit.