Caribe Magazine

Carib Magazine is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Leiderschap is belangrijk | Gedragswetenschap ten dienste van bedrijven en managers

Deze week beantwoordt Warda Malik, CEO van BEworks, onze leiderschapsvragen.


Uw managementadviesbureau gebruikt gedragswetenschap om leiders te helpen zakelijke uitdagingen op te lossen en innovatieve oplossingen te vinden op het gebied van gezondheid, financiën, duurzaamheid en gedrag in organisaties. Hoe kunnen wetenschap en psychologie consumentengedrag voorspellen?

Mensen zijn van nature sociale wezens met zeer efficiënte hersenen. Denk aan alle beslissingen die je op een dag moet nemen. Deze efficiëntie komt voort uit ons gebruik van mentale snelkoppelingen. We zijn afhankelijk van onze gewoonten, onze sociale signalen en de context waarin een beslissing wordt genomen. Deze en andere invloeden op onze beslissingen zijn goed bestudeerd en gedocumenteerd op het gebied van psychologie en gedragseconomie. Deze onderzoeken brachten voorspelbare patronen in consumentengedrag aan het licht.

Wetenschappelijke tools maken het ook mogelijk om nieuw onderzoek en nieuwe strategieën intern te testen. Het is mogelijk om nieuwe strategieën te implementeren op basis van ideeën, gegevens te verzamelen over hun effectiviteit en beslissingen te nemen op basis van bewijs.

Kunnen we werkteams op dezelfde manier leiden?

Veel van de principes die wetenschap en psychologie zo geschikt maken om consumentengedrag te voorspellen, zijn ook nuttig voor leidende zakelijke teams. Het is belangrijk om te onthouden dat onze mensen meer zijn dan alleen maar radertjes in een machine: het zijn individuen met complexe motivaties en unieke vaardigheden. Hoe meer we onze manier van werken kunnen aanpassen aan de realiteit van hoe mensen denken, voelen en handelen, des te beter zullen onze medewerkers en organisaties zijn. Om dit te doen, moeten we gebruikmaken van bestaande kennis om strategie en innovatie te sturen en nieuwe manieren van werken te testen.

READ  Geïnfecteerde wilde dieren zijn de eerste in hun soort in het land

Wat beïnvloedt de beslissingen van werknemers?

Er zijn talloze factoren die de besluitvorming van een persoon in een organisatie beïnvloeden – van het management tot de frontlinie. We kunnen overdreven optimistisch zijn over de kans van slagen van onze ideeën, we kunnen ten prooi vallen aan groepsdenken en sociale invloed die in strijd zijn met onze overtuigingen, en we kunnen bevooroordeeld zijn in de manier waarop we mensen aannemen of promoten. Door een gedrags- en wetenschappelijke lens aan te nemen, kunnen we licht werpen op deze en andere ongeziene factoren.

Wat voor soort beheer zou u in dit verband aanbevelen?

Studies tonen aan dat een sterke bedrijfscultuur die teamleden waardeert en intrinsieke motivatie bevordert, helpt om werknemers gelukkiger te maken en de bedrijfsprestaties te verbeteren. In een gemengde werkomgeving lopen vandaag de spanningen hoog op tussen werkgevers en werknemers. Er is meer toezicht en voorzorgsmaatregelen, wat uitputtende technieken zijn om te proberen iedereen weer bij elkaar te krijgen, maar ze duwen mensen in feite weg en ondermijnen het vertrouwen.

Om geweldige teamprestaties te bereiken, is meer nodig dan wortelen en stokken: er is waardering voor de complexiteit van de menselijke geest en onze sociale aard nodig om oplossingen te implementeren die de impact hebben die organisaties willen, terwijl de terugslag tot een minimum wordt beperkt.

Hoe kunnen we medewerkers laten floreren in organisaties met gedragswetenschap?

Door kennis van de menselijke geest en menselijk gedrag als uitgangspunt te nemen, kunnen we een mensgerichte benadering hanteren bij het structureren van werkplekken en beleid. Deze aanpak kan worden toegepast op de gehele levenscyclus van werknemers, van het in dienst nemen, tot het verbeteren van de productiviteit en innovatie, tot het voorkomen van burn-out, tot het nog beter betalen van werknemers voor hun werk. Net als een clinicus kan een getrainde gedragswetenschapper de meest effectieve behandelingen en benaderingen bepalen voor het behandelen van organisatorische problemen.

READ  Is Spike Protein "giftig en gevaarlijk" voor mensen?

Kunnen we het gedrag van onze organisaties veranderen?

Het veranderen van het gedrag van organisaties gaat vaak gepaard met het veranderen van de manier waarop individuen, teams en leiders beslissingen nemen en strategieën kiezen.

Leiders moeten beseffen dat hun intuïtie over wat goed voelt niet altijd waar is. Er is een rijke wetenschap die ons al veel vertelt over hoe consumenten denken en beslissingen nemen, en dat strekt zich uit tot het besluitvormingsproces van werknemers en organisaties. Deze evidence-based kennis helpt bij het definiëren van winnende strategieën, het vormgeven van nieuwe benaderingen en het bereiken van meetbare impact. Overheden gebruiken deze wetenschap al jaren. Organisaties erkennen het potentieel, maar er kan meer worden gedaan.

Reacties zijn kortheidshalve bewerkt.