Caribe Magazine

Carib Magazine is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Knielend fouilleren van de beklaagden werd onwettig verklaard

Dat heeft het Hof van Beroep van Brussel beslist. Terwijl de kwestie van het dagelijks fouilleren van geknielde lichamen van gedetineerde beklaagden ter sprake kwam tijdens het proces Jihadistische aanslagen Vanaf 2016 Deelname voor de beklaagden is sinds december opgeschort Tijdens de hoorzittingen werden ze maandag als illegaal beschouwd, volgens een kopie van de uitspraak die naar AFP is gestuurd. Frans Salah Abdel SalamHij is een van de zes eisers weigerde te verschijnen Totdat de praktijk stopt. De Belgische staat, die dit om veiligheidsredenen rechtvaardigde, was eind december in beroep gegaan tegen de eerste ongunstige beslissing.

Het Hof van Beroep merkt echter in zijn uitspraak van maandagochtend “op (…) dat er geen wettelijke basis is voor de aan de verdachten opgelegde stagnatie”. [les requérants] Tijdens huiszoekingen door gerechtelijke politiemensen tijdens het transport “van de gevangenis naar de rechtbank.” De tekst voegt hieraan toe “de Belgische staat te bevelen een einde te maken aan deze praktijk”.

Geen rechtvaardiging en systematisch karakter

De aanslagen die plaatsvonden in Brussel werden opgeëist door de organisatie Islamitisch land (EI), waarbij op 22 maart 2016 32 doden en meer dan 340 gewonden vielen. In dit proces, dat begin december begon, worden negen mannen berecht voor hun deelname aan deze aanslagen, in verschillende mate. Een tiende, vermoedelijk gestorven in Syrië, wordt berecht in zijn afwezigheid. Het proces zou tot in de zomer moeten lopen op het ultrabeveiligde terrein van Justitia, het voormalige NAVO-hoofdkwartier.

Zeven van de negen verdachten lijken in hechtenis te zitten, en de andere twee kunnen zich vrij bewegen. Onder deze gearresteerde beklaagden zijn er zes, onder wie Salah Abdel Salam en zijn jeugdvriend Mohamed Abrini Ze klaagden over vernederende en vernederende behandeling, omdat ze volgens inspecties dagelijks moesten knielen om er zeker van te zijn dat ze geen gevaarlijke voorwerpen in hun geslachtsdelen verstopten. Op 29 december heeft de Brusselse Rechtbank van Eerste Aanleg in kort geding beslist in hun voordeel door het “algemene en systematische karakter” van de huiszoekingen aan de kaak te stellen, zonder individuele rechtvaardiging.

READ  Een piloot van United Airlines adopteert een achtergelaten hond op San Francisco Airport

Deze rechtbank merkte op dat “de systematische praktijk van het fouilleren van knielende lichamen (…) een vernederende behandeling lijkt te vormen”, zoals verboden door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Maandag bepaalde het Hof van Beroep dat de staat een “boete van 1.000 euro” per overtreding en elke eiser zou krijgen als de praktijk niet uiterlijk op de negende dag na de bekendmaking van het vonnis zou worden gestaakt.