Caribe Magazine

Carib Magazine is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Khilafah: Goed nieuws voor de erfgenamen van een van de begunstigden van de solidariteitsuitkering voor ouderen – 07/09/2023 om 10:29

Aspa is een maandelijkse uitkering voor gepensioneerden met een laag inkomen die in Frankrijk wonen. (Afbeelding tegoed: Fotolia)

Erfgenamen ervaren dit vaak bitter op het moment van erfopvolging: bij het overlijden van de begunstigde wordt de Aspa soms teruggevorderd uit de bezittingen van de nalatenschap, waardoor de erfenis kleiner wordt. De pensioenhervorming, die op 1 september van kracht werd, zorgt voor verbeteringen.

De Aspa of Solidariteitsuitkering voor ouderen (voorheen het “ouderdomsminimum”) is een maandelijkse uitkering die wordt gegeven aan gepensioneerden met een laag inkomen die in Frankrijk wonen. Het doel is om hen een minimuminkomen te bieden. Het wordt betaald door het Pensioenfonds.

Aspa haalt gemiddeld ruim 200 euro per maand

Om hiervan te kunnen profiteren, moet u gepensioneerd zijn, 65 jaar of ouder zijn en in 2023 een inkomen hebben van minder dan € 961,08 per maand voor een alleenstaande (€ 1.492,08 voor een getrouwd stel).

De hoogte van de toeslag wordt zo berekend dat de som van de toeslag en andere middelen het plafond van de Aspa bereikt. Volgens een onderzoek van de afdeling Onderzoek, Studies, Evaluatie en Statistiek DREES uit 2022 bedraagt ​​de gemiddelde vergoeding ruim 200 euro per maand. Deze toeslag wordt niet automatisch toegekend, u moet deze aanvragen bij uw pensioenfonds. Dit is zeker een van de redenen waarom de helft van de mensen die in aanmerking komen voor een ASPA er geen gebruik van maakt, terwijl ze er wel baat bij zouden kunnen hebben. Maar het is niet de enige. Sommigen vrezen zelfs terecht dat het bedrag van de uitkering van zijn erfgenamen zal worden afgepakt.

READ  Bijna geen verkeer morgen, maandag 24 januari, ten zuiden van Poitiers, waarschuwt SNCF

Isba en opvolging: Goed nieuws voor de erfgenamen

Deze laatste komt er bij de erfopvolging vaak bitter achter: wanneer de begunstigde van de Aspa verdwijnt, wordt de vergoeding soms teruggevorderd van de bezittingen van de nalatenschap, waardoor de erfenis die tussen de erfgenamen moet worden verdeeld, wordt verminderd. De pensioenhervorming, waarvan de maatregelen op 1 september 2023 in werking zijn getreden, heeft echter verbeteringen in het systeem gebracht.

Sterker nog, vóór 1 september 2023, toen de nettowaarde van de onroerende goederen meer dan 39.000 euro bedroeg, werd Aspa uit de boedel teruggevorderd. Vanaf 1 september 2023 goed nieuws voor de erfgenamen: het plafond is flink verhoogd. De Aspa kan dus alleen uit de boedel worden verhaald als de nettowaarde van het onroerend goed groter is dan € 100.000 (€ 150.000 in overzeese provincies en regio’s). Deze nieuwe limieten zijn geldig tot 31 december 2029.

Met deze maatregel wil de regering de Fransen ertoe aanzetten meer gebruik te maken van de solidariteitsuitkering voor ouderen.