Caribe Magazine

Carib Magazine is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Hoeveel moet je echt verdienen om goed te kunnen leven in Frankrijk?  Het bedrag zal je verrassen!

Hoeveel moet je echt verdienen om goed te kunnen leven in Frankrijk? Het bedrag zal je verrassen!

De belangrijkste punten details
💰 Fatsoenlijk inkomen Om in waardigheid te leven, Netto 1630 euro Per maand nodig voor één persoon.
👪 Familiebehoeften Gezocht echtpaar met twee kinderen 3744 euroalleenstaande gepensioneerden 1836 euro.
📈Het verschil met het minimumloon de SMIC in 1.398,70 eurominder dan de kosten van een fatsoenlijk leven, wat de noodzaak van aanpassing onderstreept.
🔄 Een nieuwe definitie van waardigheid ten minste Een derde van de gezinnen Leven met onvoldoende inkomen voor een menswaardig leven.
🔍 Een integrale visie Het vereist een verbetering van het economisch welzijn Herverdelingsbeleid Eerlijker.

In een samenleving waar de kosten van levensonderhoud blijven stijgen, roept het bepalen van het minimuminkomen dat nodig is om in waardigheid te leven veel vragen op. Pierre Concialdi, econoom bij het Instituut voor Economisch en Sociaal Onderzoek (IRES), heeft onlangs een onderzoek uitgevoerd om deze netelige vraag te beantwoorden. De analyse ervan heeft tot doel een minimumloon vast te stellen om de basisbehoeften te dekken en tegelijkertijd actieve deelname aan het sociale leven mogelijk te maken.

Het inkomen dat nodig is voor een fatsoenlijk leven in Frankrijk

Het onderzoek van Concialdi onthult sleutelfiguren om te begrijpen hoeveel geld er nodig is voor een fatsoenlijke levensstijl in Frankrijk. Voor één persoon bedraagt ​​dit bedrag 1630 euro netto per maandDat is een opvallende stijging ten opzichte van voorgaande jaren.

Dit bedrag weerspiegelt de effecten van inflatie op de koopkracht. Er staat ook dat het inkomen van een echtpaar met twee kinderen moet worden onderhouden 3744 euro vereist. Wat gepensioneerden betreft, ze hebben er maar één nodig 1836 euro Om waardig te leven, terwijl een gepensioneerd echtpaar dat zou moeten doen 2540 euro.

READ  Volvo S80 V8 (2006-2010), geheime brandweerwagen, vanaf 15.000 euro

Deze cijfers zijn zelfs nog belangrijker als we ze vergelijken met het minimumloon dat momenteel in Frankrijk geldt, de SMIC 1.398,70 euro. De kloof tussen de SMIC en het geschatte leefbaar inkomen duidt op een groeiende behoefte aan maatregelen om het minimumloon aan te passen. Maar dit roept een grotere vraag op: De noodzaak van een beleid voor herverdeling van rijkdom Om een ​​aanvaardbare levensstandaard voor iedereen te garanderen.

Bescheiden inkomensproblemen in het licht van de inflatie

Als we dieper ingaan op het onderzoek van Concialdi, zien we dat de huishoudens met de laagste inkomens degenen zijn die het meest de gevolgen van de inflatie voelen. In feite stijgen de ‘referentiebudgetten’ sneller dan de inflatie, wat de stijging van de kosten van levensonderhoud benadrukt die niet in verhouding staat tot de salarisstijgingen. Dit fenomeen verergert de moeilijkheden waarmee deze gezinnen worden geconfronteerd bij het behouden van een aanvaardbare levenskwaliteit.

bijna Een derde van de Franse gezinnen, oftewel 34 tot 35%, heeft niet voldoende salarisinkomen om aan deze definitie van waardigheid te voldoen. Dit brengt een diepe sociale verdeeldheid aan het licht die niet kan worden genegeerd. Gezinnen die met deze kwetsbare situatie worden geconfronteerd, worden vaak niet alleen uitgesloten van de consumptie van basisgoederen en -diensten, maar ook van volledige deelname aan het sociale leven.

De waterdichte gids voor het vinden van de perfecte zonnepanelen voor uw huis

Een bredere benadering van economisch welzijn

als Minimumloon Als cruciaal instrument om een ​​behoorlijke levensstandaard te garanderen, moeten ook andere factoren in overweging worden genomen. De ontwikkeling van de kosten van levensonderhoud, de stabiliteit van de werkgelegenheid, de arbeidsomstandigheden en de sociale bescherming zijn allemaal elementen die rechtstreeks van invloed zijn op het economische welzijn van burgers.

READ  Frankrijk biedt aan om Sam Altman te verwelkomen nadat hij door OpenAI is afgezet

Pierre Concialdi benadrukt in zijn onderzoek het belang van deze factoren en benadrukt dat regelmatige aanpassingen van het minimumloon op zichzelf niet voldoende zijn om de gevolgen van inflatie het hoofd te bieden.

Om dit te bereiken zijn een rechtvaardiger herverdelingsbeleid en een versterking van het socialezekerheidsstelsel essentieel Verbetering van de omstandigheden van de meest kwetsbare gezinnen. Deze maatregelen kunnen het volgende omvatten: Een aanzienlijke verhoging van het minimumloonMaar ook de uitbreiding van de sociale bijstand en de mondiale hervorming van het belastingbeleid om de ongelijkheid terug te dringen.

uiteindelijk, Het garanderen van een minimaal leefbaar inkomen in Frankrijk is een complexe uitdaging Dit vergt een zorgvuldige afweging en gezamenlijke actie. Gegevens uit het onderzoek van Concialdi benadrukken de grote kloof tussen het huidige inkomen en de kosten van een fatsoenlijk leven.

Om naar een meer inclusieve en rechtvaardige samenleving te evolueren, is het noodzakelijk om een ​​alomvattende visie aan te nemen die alle aspecten van economisch welzijn omvat. Dit vereist een engagement om voldoende middelen vrij te maken om het minimumloon te verhogen en overheidsbeleid uit te voeren dat rechtvaardigheid en sociale cohesie bevordert.

Khaled D
Nieuwste artikelen van schrijver Khaled D (alles zien)