Caribe Magazine

Carib Magazine is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Hier is het minimale fatsoenlijke pensioenbedrag voor een persoon

Hier is het minimale fatsoenlijke pensioenbedrag voor een persoon

Minimumbedrag voor gepensioneerde eigenaar

Volgens het IRES-onderzoek zou een alleenstaande die na zijn pensionering “fatsoenlijk” moet leven, ook na zijn pensionering “fatsoenlijk” moeten leven Minimaal maandelijks pensioen naar 1634 euro. Deze schatting is gebaseerd op de veronderstelling dat de gepensioneerde eigenaar is van zijn woning, waarbij de extra kosten in verband met de huur niet zijn meegerekend. De term ‘fatsoenlijk leven’ omvat basisbehoeften zoals huisvesting, voedsel, gezondheidszorg en transport. Het omvat ook sociale en recreatieve aspecten, zoals vakanties, autobezit en de mogelijkheid om vrienden of familie uit te nodigen.

Uit het onderzoek blijkt dat dit bedrag hoger is dan het huidige gemiddelde pensioen in Frankrijk. Volgens gegevens uit de editie 2023 van het rapport ‘Gepensioneerden en Pensioenen’ van het Ministerie van Sociale Zaken gaat het in totaal om 1.531 euro per maand.. Ook dit gemiddelde daalde met 1,3% ten opzichte van het voorgaande jaar, als gevolg van inflatie en hoge consumentenprijzen.

Vereisten variëren afhankelijk van de status van gepensioneerden

In het onderzoek wordt echter geen rekening gehouden met gepensioneerde huurders, wier huisvestingskosten aanzienlijk hoger zijn dan het bedrag dat nodig is om comfortabel te kunnen leven. Voor deze gepensioneerden kunnen de extra huurkosten een groot verschil maken. In feite kan een gepensioneerde huurder enkele honderden euro’s extra per maand nodig hebben om de huisvestingskosten te dekken, waardoor het totale benodigde bedrag op ongeveer € 2.000 of meer komt. De zorgen van de Fransen over hun pensioen zijn duidelijk. Volgens de Ipsos Barometer 2022 zegt 76% van de Fransen zich zorgen te maken over hun financiële toekomst na hun pensionering.

READ  Zal Elizabeth Bourne de geloofwaardigheid van de toekomstige militaire programmeringswet ondermijnen?

Velen geloven dat een pensioen noodzakelijk is om alle kosten en inflatie te dekken Het totaal moet 2.600 euro per maand bedragen. Deze perceptie gaat verder dan de berekeningen van deskundigen, maar weerspiegelt een wijdverbreide angst om niet in de eigen behoeften te kunnen voorzien. Ondanks deze zorgen anticipeert de meerderheid van de Fransen niet voldoende op de toekomst. Bijna driekwart van de ondervraagden spaart niet voor hun pensioen, voornamelijk vanwege een gebrek aan middelen en de voorkeur om van het heden te genieten zonder hun uitgaven te beperken. Dit roept een belangrijke vraag op over de toekomstige paraatheid en financiële educatie van de Fransen.