Caribe Magazine

Carib Magazine is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Gaat u als nieuwe ondernemer naar Nederland? Krijg een belastingoordeel van 30%!

Wat zijn uw mogelijkheden bij het starten van een bedrijf in Nederland? Welke extra belastingvoordelen kunt u als nieuwkomer in Nederland krijgen? Financiële lijn Legt uit.

Als u van plan bent om naar Nederland te verhuizen en uw freelancercarrière wilt voortzetten of een nieuwe ondernemer wilt worden, wilt u misschien een zeer fiscaal efficiënt zakelijk raamwerk opzetten.

De juiste bedrijfsstructuur hebben

In Nederland worden voornamelijk de volgende bedrijfsstructuren gebruikt:

  • Enige eigenaar
  • Een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (genaamd PV). Met deze optie kunt u tot 30% belastingvonnis ontvangen.

Enige eigenaar

De eenmanszaak is een transparante entiteit, d.w.z. hij is aangesloten bij een particuliere eigenaar. De eigenaar is verantwoordelijk voor de verplichtingen en belastingen van het bedrijf. De eigenaar wordt, na aftrek van alle kosten, belast over de winst van het bedrijf. Persoonlijke inkomstenbelasting is belastbaar via inkomen.

De enige eigenaar van de belastingverminderingen

Als eigenaar heeft u recht op 14% korting op uw totale winst van kleine openbare bedrijven. Dat betekent dat slechts 86% van uw winst wordt belast.

Er kan aanspraak worden gemaakt op belastingaftrek voor zelfstandigen tot 7 8.793 (tegen 2021). Tegen 2021 bedraagt ​​de belastingvermindering voor zelfstandigen 6 6.670 (plus 12 2.123 voor de eerste drie jaar). Dit is de belangrijkste voorwaarde waaraan u moet voldoen, dus u kunt aanspraak maken op belastingaftrek als zelfstandige als u gedurende het kalenderjaar minimaal 1.225 uur aan uw zakelijke activiteiten hebt besteed. Dit omvat niet alleen directe werktijd, maar ook de tijd die u besteedt aan reizen, marktonderzoek, administratie, enz.

Bij een Privacy wordt de gehele winst altijd in hetzelfde jaar belast, wat voor jou tot hogere belastingen leidt dan een PV, maar voor het oprichten van één eigenaar is alleen inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KVK) vereist.

READ  Workshop haken en lachen voor de Koningin in Almere Haven

Naamloze Vennootschap (PV) met 30% belastingoordeel

Je hebt ook de mogelijkheid om te freelancen met je geïntegreerde PV en je een salaris te betalen. Met deze optie kunt u mogelijk een 30% -registratieaanvraag aanvragen als u aan de algemene criteria voldoet. Aansprakelijkheid en belastingheffing door te werken via PV zijn anders dan werken als een eenmanszaak.

Taken PV

PV wordt als een aparte entiteit beschouwd en moet voldoen aan aanvullende eisen zoals het doen van maandelijkse aangifte loonheffingen, kwartaalaangiften btw, jaarlijkse aangifte vennootschapsbelasting en het indienen van eenjarigen in de handelsruimte.

Salarisverplichtingen van PV

Een PV-aandeelhouder die 5% of meer van de aandelen bezit, wordt gedwongen om een ​​salaris te ontvangen als hij voor het bedrijf werkt. PV is verplicht om de loonbelasting stop te zetten. Het verplicht loon dient te worden bepaald op basis van reguliere loonregels. Dit betekent dat het salaris dient te worden bepaald op basis van het werk van de partner en in totaal minimaal 47.000 euro op jaarbasis dient te bedragen. De uitzondering is van toepassing als de PV niet genoeg inkomen verdient of het verrichte werk erg laag is.

30% belastingoordeel

Het minimaal vereiste salaris om volledig te profiteren van het 30% -arrest is 56.000. Het minimumloon om in aanmerking te komen voor een 30% belastingvonnis is echter 38.961 euro (2021). De loonbelastingtarieven zijn gelijk aan de belastingtarieven voor één eigenaar. Het effectieve belastingtarief kan echter lager zijn als u een werknemer bent van PV met een nutsbedrijf van minder dan 30%. Dit komt doordat slechts 70% van het salaris wordt belast.

READ  In Nederland legt de nieuwe regering van Mark Root nadruk op gemeenschap

Dit zijn de belastingtarieven voor 2021:

Box 1 Belastingtarieven 2021 (inclusief premies sociale zekerheid)
0 – € 68.507 37,10%
68.508+ 49,50%

Extra voordelen van 30% belastingoordeel

Zodra de 30% belastingvonnis is goedgekeurd, kunt u de status van belastingplichtige niet-ingezetenen kiezen. Als u kiest voor behandeling als buitenlandse belastingplichtige, wordt uw belastbaar inkomen uit beleggen in sparen en box 3 vrijgesteld van inkomstenbelasting. In Nederland gelegen onroerend goed wordt echter altijd in Nederland belast. Dividenduitkeringen die als aanmerkelijk aandeelhouder (5% of meer) worden ontvangen van een buitenlandse vennootschap in de periode dat u 30% belastingplichtig bent, zijn eveneens vrijgesteld van Nederlandse belastingen.

PV belasting

Nadat alle bedrijfskosten zijn afgetrokken, wordt de winst belast. Als de vennootschapsbelasting in Nederland voor 2021 maximaal 15% 245.000 euro en 25% hoger is. De nettowinst na belastingen kan te allen tijde als dividend aan aandeelhouders worden uitgekeerd.

Als het 30% -oordeel echter van toepassing is, zou het gunstiger zijn om het extra salaris uit te keren in plaats van dividenden. De verplichte dividendbelasting om PV te stoppen is 15%. Wanneer aandeelhouders hun aangifte inkomstenbelasting indienen, wordt de dividendbetaling in box 2 bovendien belast met nog eens 11,90% (2021), wat het totale tarief omzet in 26,90%, dus de totale belastingdruk op de uitgekeerde dividenden is eerst 37 87% tussen haakjes.

Passend alternatief

Als u van plan bent om uw bedrijf in Nederland te starten, kan PV In combinatie met de 30% -regeling kan de configuratie een geschikt alternatief zijn. Vooral als u voldoende inkomsten genereert en verwacht dat uw bedrijf met de jaren zal groeien. PV biedt ook meer flexibiliteit met loonadministratie en dividenden. Als u ervoor kiest om met de eenmanszaak te beginnen, houd er dan rekening mee dat u in een later stadium geen aanvraag kunt indienen voor de 30% -aanvraag.

READ  Controle: Nederland draait de schroef vast

Heeft u fiscale bijstand nodig? Financiële lijn Biedt fiscaal advies op hoog niveau. Neem nu contact met hen op!