Caribe Magazine

Carib Magazine is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Frankrijk en Nederland roepen EU op om beperkingen op te leggen aan privéjets – 26-05-2023 om 17:49

Privéjets op het asfalt van de luchthaven van Nice

Door Kate Upnett

BRUSSEL (Reuters) – Frankrijk, Nederland, Oostenrijk en Ierland hebben de Europese Unie opgeroepen haar klimaatwetten te versterken om de impact van reizen met privéjets te verminderen.

Schiphol kondigde in april aan privéjets te verbieden, die volgens de luchthaven 20 keer meer CO2 uitstoten dan commerciële vliegtuigen.

Frankrijk heeft deze week binnenlandse korteafstandsvluchten verboden, terwijl andere vervoerswijzen, zoals het spoor, beschikbaar zijn.

De vier landen zeiden in een document dat naar de EU-leden is gestuurd dat de CO2-voetafdruk per hoofd van de bevolking van reizen met privéjets als “buitensporig” wordt beschouwd, wat de groep ertoe aanzette actie te ondernemen.

“Wij zijn van mening dat er op Europees niveau meer aandacht aan deze kwestie moet worden besteed, vooral door de mogelijkheid te onderzoeken om meer regelgevende maatregelen te nemen met privéjets, waarbij iedereen deelneemt aan inspanningen om de economie koolstofarm te maken”, aldus het document. Dat kon Reuters raadplegen.

Volgens een studie in opdracht van Greenpeace zal het aantal privéjets in Europa tegen 2022 met 64% toenemen en meer dan 5,3 miljoen ton CO2 uitstoten.

Op 1 juni komen de Europese ministers van Transport bijeen.

(Rapportage door Kate Abnett; Franse versie door Camille Raynaud, bewerking door Tangy Challan)

READ  De Westfield Mall in Nederland verwelkomt meer merken