Caribe Magazine

Carib Magazine is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Europese Commissie geeft groen licht aan Nederlands reddingsplan

In juli 2020 heeft de Europese Unie “NextGenerationEU” opgericht. Beperk de economische en sociale gevolgen van de COVID-19-pandemie”. Elke lidstaat moet, om van dit fonds te profiteren, zijn Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht (PNRR) indienen, dat moet worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Deze laatste accepteerde op 8 september het voorstel dat Nederland op 22 maart 2022 had ingediend met een enveloppe van 4,7 miljard euro.

De Recovery and Resilience Facility (RRF), een belangrijk instrument van het NextGenerationEU-programma, zal tot 800 miljard euro (in lopende prijzen) opleveren ter ondersteuning van investeringen en hervormingen in de hele EU. Elk land zal profiteren van een gedeeltelijk vooraf gedefinieerde envelop: van 2015 tot 2019 hangt 70% af van de bevolking, het BBP per hoofd van de bevolking en het werkloosheidspercentage. De resterende 30% is gebaseerd op de daling van het bbp in 2023 en 2026 en de werkgelegenheid in 2020, rekening houdend met de economische impact van de coronaviruspandemie.

Nederlandse PRR

Het Nederlandse project heeft investeringen die een significante bijdrage moeten leveren aan:

Het programma besteedt 26% van zijn totale budget aan activiteiten ter ondersteuning van digitale transformatie. Deze omvatten investeringen in AI, kwantumtechnologieën, digitaal onderwijs en digitaal bestuur. Het voorziet ook in hervormingen in het informatiebeheer die gericht zijn op het creëren van een open en transparant openbaar bestuur.

Er wordt € 270 miljoen gereserveerd voor de ontwikkeling van innovatieve toepassingen op het gebied van quantumtechnologie en € 60 miljoen voor de ontwikkeling van AI-oplossingen. Het programma voorziet ook in investeringen in menselijk kapitaal en digitale vaardigheden om digitale innovatie in de onderwijssector te bevorderen, leerverlies te voorkomen en bijscholings- en omscholingsactiviteiten te ondersteunen (€ 450 miljoen).

  • Decarbonisatie en energieconversie
READ  Wereld-2022: Turkije sluit zich aan, Rusland verslagen, België en Nederland hebben plezier

Het plan omvat investeringen en hervormingen gericht op het versnellen van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en investeringen in duurzame mobiliteit en herstel van de natuurlijke omgeving.

Veel van deze maatregelen zullen Nederland dichter bij de doelstellingen van het REPowerEU-project brengen, dat tot doel heeft de EU vóór 2030 niet meer afhankelijk te maken van Russische fossiele brandstoffen en de milieuverandering te versnellen.

Deze omvatten investeringen in offshore windturbines (€ 690 miljoen) en energie-efficiëntie in gebouwen, evenals een nieuwe energiewet die investeringen in het elektriciteitsnet zal vergemakkelijken en consumenten in staat zal stellen zelf geproduceerde hernieuwbare energie te verkopen. Anderzijds is er in het kader van het natuurherstelproject 710 miljoen euro gepland om de impact van stikstofemissies te verminderen.

  • Versterken van de economische en sociale weerbaarheid van Nederland

Het plan stelt een reeks gerichte hervormingen voor om tekortkomingen in het pensioenstelsel aan te pakken en de arbeidsmarkt te versterken:

  • Verbetering van de sociale zekerheid voor zelfstandigen;
  • de mogelijkheden voor omscholing en ontwikkeling vergroten;
  • Versterking van de kwaliteit van het onderwijs, met name verbetering van de digitale vaardigheden van studenten en docenten op verschillende niveaus van het onderwijssysteem.

De in het plan geschetste hervormingen van de woningmarkt leggen de nadruk op investeringen in de bouw van betaalbare woningen en woningen en verbetering van de energie-efficiëntie van gebouwen.

De gezondheidshervormingen hebben tot doel arbeidstekorten in tijden van crisis te voorkomen en e-gezondheidszorg te bevorderen.

Daarnaast wordt verwacht dat verschillende hervormingen de uitdagingen op het gebied van belastingontduiking en het witwassen van geld moeten aanpakken, waaronder de invoering van aanvullende bronbelasting op dividenden en een toename van financiële onderzoeken.

READ  Nederland is gestopt met het gebruik van het Astrogeneca-vaccin voor mensen onder de 60 jaar

Het project speelt voor de Europese Commissie een afgewogen antwoord op de economische en sociale situatie in Nederland en draagt ​​daarmee passend bij aan de zes pijlers van de FRR-verordening.

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula van der Leyen, zei:

“Met genoegen presenteer ik u de positieve beoordeling van de Europese Commissie van het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan met een budget van 4,7 miljard euro. Dit plan zal de Nederlandse economie verder versterken door deze groener, digitaler en veerkrachtiger te maken. We zijn ambitieus en toekomstgericht en zal helpen bouwen aan een betere toekomst voor de mensen in Nederland. We hebben het goedgekeurd. Het levert ook een belangrijke bijdrage aan ons REPowerEU-project, omdat het belangrijke projecten omvat die gericht zijn op het terugdringen van de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen. Gefeliciteerd! »