Caribe Magazine

Carib Magazine is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Dit geldt ook voor de onroerende goederen van de staat!

Dit geldt ook voor de onroerende goederen van de staat!

In een gezamenlijk interview met onze collega’s van Zondag TribuneOp 19 november 2023 kondigden Bruno Le Maire, minister van Economie, en Thomas Cazeneuve, minister van Overheidsrekeningen, een groot overheidsinitiatief aan: een aanval op de vastgoedactiva van de staat. De twee ministers zijn van plan miljardenbesparingen te realiseren door vooral de ruimtes te verbeteren.

Verminder de oppervlakte die door het management wordt ingenomen met 25%

De regering bereidt zich voor op een radicale verandering in haar aanpak van het beheer van staatseigendommen. Bruno Lemire en Thomas Cazenove advertentie Een ambitieus plan: de ruimte die de administratie inneemt met 25% verminderen. Geïnspireerd door de dynamiek van de particuliere sector, met name op afstand werken en flexibele kantoren, stellen ze zich een nieuw tijdperk voor waarin efficiëntie en nuchterheid hand in hand gaan. Deze hervorming is verre van louter een verkleining van de ruimte, maar wil een instrument voor modernisering zijn. De verhouding oppervlakte per overheidsfunctionaris zal daardoor afnemen van 24 naar 16 vierkante meter.

De vastgoedactiva van de staat, ter waarde van € 73 miljard en met een oppervlakte van 94,5 miljoen vierkante meter, vormen daarom de kern van de verbeteringsstrategie. De verkoop van activa wordt een essentieel onderdeel van deze financiële puzzel, die niet alleen tot doel heeft de begrotingslast te verminderen, maar ook een impuls van moderniteit in het Franse administratieve apparaat te injecteren. Minstens 192.000 gebouwen en 30.000 percelen van 94,5 miljoen vierkante meter maken deel uit van Franse landgoederen, waarvan de helft bestemd is voor het nationale onderwijs en het leger.

READ  De groep die gaat fuseren met het sociale netwerk van Donald Trump stort in op de aandelenmarkt

12 miljard euro aan besparingen

Dit initiatief beperkt zich niet tot het verkleinen van de fysieke ruimte. Het komt tussen in verschillende sleutelsectoren: van de publieke omroep tot bedrijfshulp, inclusief huisvesting en decentralisatie. het doel? Tegen 2025 een besparing van € 12 miljard realiseren. Een ambitie die volgens Thomas Cazenove geen enkel ministerie veilig laat. Elk gebied wordt onderzocht en elk hulpmiddel wordt bekeken door de lens van verbetering en vereenvoudiging.

Het kabinet geeft zichzelf tot begin maart 2024 de tijd om de impact van deze maatregelen te meten alvorens haar koers te wijzigen. Maar één ding is zeker: als deze hervorming haar doelstellingen bereikt, zou ze het beheer van de vastgoedbezittingen van de staat, de overheidsfinanciën en de administratieve organisatie van het land kunnen herdefiniëren. Deze hervorming lijkt niet alleen een noodzaak, maar ook een reële kans om het Franse bestuur, dat bekend staat om zijn intensieve budget- en energiegebruik, te vereenvoudigen.