Caribe Magazine

Carib Magazine is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

De lonen zijn in de OESO sinds 2019 gedaald!  Frankrijk behoort niet tot de beste studenten, maar het is wel reden tot hoop

De lonen zijn in de OESO sinds 2019 gedaald! Frankrijk behoort niet tot de beste studenten, maar het is wel reden tot hoop

Halfstoklonen in de OESO: de moeilijkheid om terug te keren naar het niveau van vóór de pandemie

Ondanks het algemene herstel hebben de reële lonen in veel OESO-landen nog niet het niveau van 2019 bereikt. Deze situatie roept vragen op over de verdeling van de economische winsten na de pandemie en de effectiviteit van de huidige herstelmaatregelen.

Lees ook:

De status van de reële lonen in de OESO

Volgens het laatste rapport van de OESO moet, hoewel de meerderheid van de lidstaten in het eerste kwartaal van 2024 een positieve reële loongroei laat zien, ongeveer de helft zich nog herstellen van de loonverliezen sinds 2019. Deze realiteit staat in schril contrast met de economische verwachtingen. Positiviteit in het algemeen en een daling van de inflatie die in deze gebieden wordt waargenomen.

Het goede nieuws voor SMIC bedraagt ​​1.600 euro met deze boost die de balans zou kunnen doen doorslaan

Welke landen worden het meest getroffen?

Uit het onderzoek blijkt dat van de 35 geanalyseerde landen er 16 de reële lonen niet hebben zien terugkeren naar het niveau van vóór Covid-19. Daartoe behoren grote economieën als Duitsland, België, Spanje en Italië, wat de aanzienlijke uitdagingen op het gebied van het economisch beheer na de crisis in deze landen onderstreept.

Het effect van inflatie op de lonen

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling geeft aan dat een lagere inflatie zeker bijdraagt ​​aan het verbeteren van de koopkracht, maar deze vooruitgang blijft onvoldoende om eerdere verliezen te compenseren. De situatie varieert aanzienlijk van land tot land en weerspiegelt zeer uiteenlopende beleidsmaatregelen en economische reacties op de pandemische schok.

READ  Guacamole zonder avocado, hele zoete drankjes… Foodwatch hekelt zomerfraude

Analyse van de dynamiek tussen winsten en lonen

Het rapport benadrukt ook dat, hoewel de lonen zich beginnen te herstellen, de bedrijfswinsten een steeds groter deel van de economische waarde absorberen, wat in de toekomst tot hogere lonen zou kunnen leiden zonder een inflatiespiraal te veroorzaken. Deze mogelijkheid blijft echter in veel gevallen niet gerealiseerd.

En Frankrijk?

In Frankrijk waren de reële lonen van eind 2019 tot begin 2024 ‘redelijk stabiel’, in tegenstelling tot de daling die volgens de OESO in Duitsland, België, Spanje en Italië werd waargenomen. De organisatie verwacht dat “een afnemende inflatie de koopkracht ten goede zal komen”. De totale inflatie zal naar verwachting dalen “tot 2,3% in 2024 en tot 2% in 2025”, aldus de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, die ook verwacht dat “een vertraging van de werkgelegenheidsgroei en een lichte stijging van de werkloosheid zal oplopen tot 7,8% in 2024. het einde van het jaar.” 2025.

Economische prognoses volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

De organisatie verwacht een vertraging van de banengroei en een lichte stijging van het werkloosheidspercentage, dat naar verwachting eind 2025 7,8% zal bereiken. Deze voorspellingen zijn belangrijk voor het evalueren van toekomstige inkomenssteun en economisch stimuleringsbeleid.

Een mondiale visie op economisch herstel

Het onderzoek van de OESO wijst op aanzienlijke verschillen in het herstel van de reële lonen, wat de complexiteit van de huidige economische uitdagingen onderstreept. Terwijl sommige landen tekenen van economische kracht vertonen, worstelen andere nog steeds met het realiseren van loongroei waar de gehele bevolking van zou profiteren.

Als u werkloos bent, kan deze nieuwe regel van France Travail u een uitkering kosten – dit is wat u moet weten

Dit artikel onderzoekt het ongelijke herstel van de reële lonen in de OESO-landen sinds de crisis van 2019. Ondanks tekenen van economische groei en dalende inflatie zien een groot aantal landen de reële loonprijzen nog niet terugkeren naar hun eerdere niveaus, wat vragen oproept over de effectiviteit effectiviteit. Verdeling van economische voordelen na de epidemie.

READ  L'Oral, Capgemini, Technip Energies, Elior, FDJ, ArcelorMittal, Danone, Idorsia...