Caribe Magazine

Carib Magazine is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Covid Long: de controversiële studie

Een recent gepubliceerde studie suggereert dat langdurige Covid-symptomen die door een patiënt worden gemeld, mogelijk geen verband houden met een daadwerkelijke infectie met het virus. Deze studie werd meteen bekritiseerd vanwege zijn methode. Futura maakt de balans op.

Voor de meeste patiënten is de symptomen van Covid duurt twee tot drie weken. Voor anderen kan het langer duren! Sommigen zullen gedurende enkele maanden symptomen hebben. Het gaat zowel om ziekenhuispatiënten als om niet-gehospitaliseerde patiënten. Dan hebben we het over Long Covid. Deze symptomen zijn echter niet specifiek voor Covid en kunnen vele andere oorzaken hebben. Om duidelijker te zien, wilden sommige auteurs doen serologische tests Bij patiënten die denken dat ze besmet zijn virus En meldsignalen van Covid mee. Het onderzoek is onlangs gepubliceerd in gamma (Tijdschrift van de American Medical Association).

Geurverlies, het enige symptoom van een echt lange Covid?

Ten minste 26.823 patiënten werden geïncludeerd in deze Franse studie, van wie 51,2% vrouwen en 48,8% mannen waren. De mediane leeftijd was 49,4 jaar. Deelnemers kregen een kit om thuis autologe bloedafname uit te voeren. op deze belasting, antilichaam Er werd gezocht naar een anti-SARS-CoV-2 antilichaam: 1.091 patiënten hadden een serologische testpositief.

In het eerste deel van de vragenlijst werd aan de deelnemers gevraagd of ze dachten dat ze het virus hadden opgelopen

Patiënten kregen ook een vragenlijst. In het eerste deel van de vragenlijst werd aan de deelnemers gevraagd of ze dachten het virus te hebben opgelopen en zo ja, of de infectie werd bevestigd door een test, ongeacht de aard ervan. Van de 1.091 mensen met een positieve serotest meldden 453 (41,5%) dat ze besmet waren COVID-19.

READ  Incidentie per afdeling in Parijs en Ile-de-France

Een tweede deel van de vragenlijst richtte zich op de symptomen die de patiënten ervaren: slaapproblemen, pijn Spier- en gewrichtspijn en hoofdpijn vanVermoeidheid en focus is een probleem vasthouden, de pijnmaag |hoofdpijn, ademhalingsproblemen, hartkloppingen, verlies van smaak en/of geur, huidprobleem, gehoorprobleem, hoesten, duizeligheid, pijn op de borst. De lijst met deze symptomen is gegroepeerd op symptomen lange covid genoemd in de wetenschappelijke literatuur. Volgens de auteurs is er een significant verband tussen denken dat je Covid hebt en het melden van aanhoudende symptomen. Aan de andere kant zou er geen significant verband zijn tussen de aanwezigheid van positieve sera en het feit dat aanhoudende symptomen werden gemeld, behalve voor verlies van reukvermogen. Dit betekent dat dit onderzoek aangeeft dat het denken dat je een infectie hebt, statistisch gezien meer geassocieerd is met het voelen van symptomen maanden na infectie dan met daadwerkelijk besmet zijn! De auteurs willen benadrukken dat ze op geen enkele manier wantrouwend staan ​​tegenover de langdurige aanwezigheid van Covid, of de symptomen die door patiënten worden beschreven. Aan de andere kant willen ze waarschuwen voor een Diagnose Zeer snel van langdurige Covid, en symptomen zijn niet erg specifiek.

kritische methodologie

Om erachter te komen of een patiënt het virus heeft of niet, is dit onderzoek gebaseerd op een serologische test. De gebruikte serologische test toonde een sensitiviteit van 87% en een specificiteit van 97,5%. Als we bedenken dat ten tijde van het onderzoek ongeveer 4% van de Franse bevolking besmet was, betekent dit dat we 140 valse negatieven en 644 valse positieven kunnen verwachten. Het aantal populaties dat een significant negatieve serologische test levert (n = 25732) en het aantal fout-negatieven verandert niets aan de situatie. Aan de andere kant is het aantal populaties dat een positieve serotest levert klein (n = 1.091) en vertegenwoordigt het aantal fout-positieven meer dan de helft van de populatie! naar mij In het licht van deze analyseBijgevolg verliezen de conclusies van dit onderzoek statistische power.

READ  Tegen het einde van het taboe dankzij de vrijheid van meningsuiting van vrouwen

Bovendien is de negativiteit van a serologische test Geen onmiskenbaar teken van afwezigheid radioactieve besmetting. Het niveau van antilichamen kan zeer snel na infectie dalen, terwijl de symptomen kunnen aanhouden. Deze resultaten moeten dus met de nodige voorzichtigheid worden genomen!

Geïnteresseerd in wat je net hebt gelezen?