Caribe Magazine

Carib Magazine is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Welke financiële hulp is er?

Welke financiële hulp is er?

Of u nu een hoortoestel nodig heeft voor professionele of alledaagse doeleinden, er zijn oplossingen om de rekening te verlagen die onbetaalbaar kunnen zijn.

In 2014 heeft Drees (regie ZoekenStudies, evaluatie en statistieken) in Frankrijk:

  • 10 miljoen mensen gehoorproblemen hebben;
  • Voor meer dan de eerste helft van hen gevolgen voor het dagelijks leven;
  • Na de leeftijd van 50 jaar heeft een op de drie mensen moeite met horen, en meer dan een op de twee is ouder dan 80 jaar.

Wat zijn de hulpmiddelen die het mogelijk makenVerlaging van de rekening voor hoortoestellen ?

gezondheid weergeven 100%

Sinds 1 januari 2021 zijn er geen kosten meer zolang de patiënt voldoet aan de voorwaarden voor volledige dekking.

L ‘ziektekostenverzekering Het dekt 60% van het gereguleerde sociale zekerheidstarief, dat is 400 euro per hoortoestel, ofwel 240 euro.

Financiering van Agefiph

Deze financiering heeft betrekking op elke persoon met een handicap die een professionele carrière of weg naar werk volgt. Toegekend door Agefiph (een vereniging die fondsen beheert voor de professionele integratie van personen met een handicap), bedraagt ​​het maximumbedrag 800 euro voor één prothese of 1.600 euro voor twee prothesen.

De aanvrager moet eerst erkend worden als gehandicapte werknemer.

Belastingkrediet door “Real Costs”

Patiënten die in de loop van hun belastingaangifte kiezen voor “Werkelijke Kosten”, kunnen genieten van een belastingvermindering van 50% op het verschuldigde bedrag, na aftrek van RSZ en ziekenfondsen.

Om van deze belastingaftrek te kunnen genieten, moet worden aangetoond dat de aanschaf van hoortoestellen noodzakelijk is om een ​​professionele activiteit te behouden.

READ  "De renteverhoging van de Europese Centrale Bank, wat dan nog? Nieuws van Grenier." Redactioneel door Charles Senat

Wil een hoortoestel in aanmerking komen voor de term “beroepsuitgaven”, dan moet de associatie tussen het hoortoestel en zijn beroep gerechtvaardigd zijn. Zoals het vaststellen van de noodzaak van een goed gehoor op de werkvloer.

Sociaal microkrediet

Dit omvat het lenen van geld om een ​​apparaat te financieren dat niet in aanmerking komt voor de “100% audio”-mand. Het gaat om patiënten die afwezig zijn in het traditionele banksysteem omdat ze in een precaire situatie verkeren.

De aanvraag wordt ingediend via een sociaal netwerk, een lokale of nationale vereniging of door een maatschappelijk werker te bellen. Het bedrag kan variëren van 300 € tot 5.000 €.

Andere mogelijke hulp

Hier ziet u bij wie u terecht kunt:

  • Uw werkgever;
  • Departementaal Compensatiefonds via MDPH (Departementaal Tehuis voor Mensen met een Handicap);
  • Provinciale Staten;
  • Pensioen Fonds
  • CCAS in uw gemeenteraad…