Caribe Magazine

Carib Magazine is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Spanje en Nederland komen overeen de financiële regels van de EU te hervormen

Het is een verrassende combinatie als het gaat om fiscaal beleid. Spanje en Nederland hebben een beleid aangenomen Hervorming van de begrotingsregels van de Europese Unie. Over het algemeen weerspiegelen de twee landen een verschillende kijk op deze kwestie.

De Nederlandse minister van Financiën wil deze tegenstellingen opzij zetten. “Verspil geen tijd en energie aan oppervlakkige verschillen. Laten we ons concentreren op de algemeenheden’, benadrukt Sigrid Cock.

Opgeschorte budgetstructuur

Lidstaten zijn verplicht de bestaande regels te handhaven overheidstekort Onder de balk 3% Bruto binnenlands product (bbp). De Publieke schuld Nationalisme mag niet te veel zijn 60% in bruto binnenlands product

Deze regels zijn echter tijdelijk opgeschort maart 2020. Dit is voor de Europese Unie**Het zal de economische schok verzachten**Vanwege de Covid-19 pandemie. De EU wil het kader hervormen voordat het in 2023 opnieuw wordt ingevoerd.

Achter deze strijd gaat het vooral om timing en uitvoering: hoe snel moeten lidstaten hun schulden afbouwen? Spanje en Nederland antwoorden dat er snelheid moet zijnProgressief maar ambitieus“.

Dit initiatief moet gebaseerd zijn op nationale behoeften. Madrid en Den Haag beweren dat ze eenvoudige, transparante en betrouwbare maar eerlijke regels willen voor alle lidstaten. De twee hoofdsteden hebben echter niet voorgesteld om te veranderen doelen 3% en 60%.

READ  Koningin Maxima der Nederlanden is erg blij met de plaat van Muziekgala 2021