Caribe Magazine

Carib Magazine is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Redenen voor zwelling van woede

decodering – Sinds 10 juni uiten Nederlandse boeren hun woede over plannen om de stikstofuitstoot drastisch te verminderen. De politie opende dinsdag het vuur op een tractor.

Zijn we getuige van de geboorte van Nederlands geel ondergoed? Sinds 10 juni zijn boeren en veeboeren in Nederland door het hele land blijven protesteren tegen de aankondiging van de regering. Een plan om de stikstofuitstoot drastisch te verminderen. De verzetsbeweging, aanvankelijk aarzelend, zette zich op Halve maan. De afgelopen dagen hebben tractoren verschillende distributiecentra van supermarkten geblokkeerd, waardoor er in sommige winkels tekorten ontstonden. Boeren dwongen een politiecordon af voor het huis van minister van Milieu Christian van der Wall.

Immers, in de nacht van 5 op 6 juli werd een menigte gevaarlijk wanordelijk en opende de politie het vuur. “Rond 22.30 uur probeerden de tractorchauffeurs de agenten en dienstvoertuigen aan te vallen. (…) Er ontstond een dreigende situatie, er werden waarschuwingsschoten gelost, evenals doelschoten“, aldus de lokale politie op haar Twitter-account.”Een tractor geraakt. (…) Drie verdachten zijn aangehouden. Niemand raakte gewond “, voegde ze eraan toe.

De Belgische pers meldt dat er in het kader van het onderzoek acht mensen zijn gearresteerd. Hoewel de omstandigheden nog steeds onzeker zijn, toont deze gebeurtenis de opkomst aan van een beweging die de komende dagen nog meer zou kunnen groeien.

Wordt een vermindering van een derde van de kudde verwacht?

In een schijn van woede lanceerde de regering onder druk van de hoogste administratieve rechtbank van het land een breed plan om de stikstofuitstoot in de lucht te verminderen. “Natura 2000-gebieden hebben het over een vermindering van de stikstofuitstoot met 70% tegen 2030.“, legt uit Picaro Alessandra Kirsch, PhD in economie en landbouwbeleid en directeur van denktank Agricultural Strategies Studies. Stikstof neemt hoofdzakelijk drie vormen aan:NO2, afkomstig van uitlaatgassen van auto’s, N20, dat afkomstig is van mest en graasafval van vee, en NH3, dat afkomstig is van dierlijk afval.», Details van landbouwingenieur. Vanaf 2019 zijn de snelheidslimieten voor auto’s verhoogd van 130 naar 100 km/u om NO2 tegen te gaan. Nu houdt de overheid zich bezig met N20, een broeikasgas, en NH3, ammoniak.

Vee draagt ​​40% bij aan stikstofoverschot in Nederland

Alessandra Kirsch, PhD in economie en landbouwbeleid

De belangrijkste mensen die door deze beperkingen worden getroffen, zijn boeren en veeboeren, die in overvloed aanwezig zijn in Nederland, aangezien het land ’s werelds op één na grootste landbouwexporteur is, na de Verenigde Staten. “Er zijn 53.000 boerderijen, vier miljoen runderen, 12 miljoen varkens en 100 miljoen kippen op 1,82 miljoen hectare landbouwgrond.“Alessandra Kirsch herinnert zich. Dus,”Vee draagt ​​40% bij aan overtollig stikstofIn Nederland, wijst hij erop. In totaal is de landbouw verantwoordelijk voor 16% van de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen, vooral door mest en mest.

Bekijk meer – “We moeten Oekraïne blijven helpen door wapens te leveren”, zegt het hoofd van de Nederlandse diplomatie.

Door de jaren heen hebben Nederlandse veredelaars verschillende technologische hefbomen gebruikt om deze uitstoot te verminderen: “Dek de mestput af (een tank die wordt gebruikt om dierlijk afval te verzamelen, opmerking van de auteur)Gebruik van specifieke strooiers, voer zo nauwkeurig mogelijk af op de stikstofbehoefte, vermindering van het aantal dieren per hectare weiland.“, rekent de expert uit. Echter, “Reductiedoelstellingen zijn te hoog met een te korte horizon, en deze hefbomen zijn mogelijk niet voldoende. We hebben het over de mogelijkheid om een ​​derde van de kudde te verkleinen“, vervolgt ze. Fokkers staan ​​daarom voor een moeilijk dilemma: gebruik deze technologische hefbomen om zich aan te passen door de kudde te verkleinen, naar minder gevoelige gebieden te migreren of hun activiteiten stop te zetten.

In het vervolg op de gele jurken en het vrijheidskonvooi

Tegen de muur gingen boeren en fokkers in Nederland de straat op en creëerden een beweging om anderen te inspireren. “Er waren rode mutsen, gele hesjes, het Vrijheidskonvooi, en nu dit: we zijn een tijdperk van opstanden ingegaan.», analyse Le Figaro Michael Maffesoli, socioloog en emeritus hoogleraar aan de Sorbonne, heeft een boek aan dit thema gewijd. Al deze bewegingen hebben volgens hem één oorzaak:Het is een uiting van onenigheid tegen democratische elites die op abstracte wijze regels opleggen zonder enig overleg.“. Daar zijn ze.”Europese normen worden verticaal opgelegd“, in een dienst”politieke ecologie“, wat twijfelachtig is.”Decennialang hebben we in Nederland een model van technische landbouw aangenomen en ineens willen we terug naar de ambachtelijke landbouw.“, vertaalt hij.

In november 2021 waren de Nederlanders er al gewelddadig in opstand Het is in strijd met het door de overheid voorgeschreven gezondheidsbeleid. In verschillende steden braken botsingen uit tussen politie en demonstranten en er vielen veel gewonden. De protesten tegen het stikstofproject maakten deel uit van hetzelfde idee.De kloof tussen het volk en de elitesBeveelt Michel Maffesoli aan. op risicoverrijkingsmechanisme:“, vooral opgemerkt tijdens de beweging van geel ondergoed.”Na een tijdje wordt dit soort proces gewelddadig», waarschuwt de socioloog.

De politie heeft de tractoren tijdens de blokkade verwijderd. Robin van Lonkuysen/ANB/AFP

Boeren- en fokkersverenigingen hebben zich onlangs gedistantieerd van de demonstranten, wat verder aantoont dat de beweging radicaler wordt. Volgens veel oud-leerlingen van Michel Mafesoli, die nu in Nederland woont, lukt het ook op andere gebieden dan de agrarische wereld. Eén ding is volgens hen zeker:Komende zomer zullen de protesten naar verwachting escaleren en niet van de ene op de andere dag stoppen“.


Bekijk meer – “Ik wil in een Europees Georgië leven”: tienduizenden pro-Europeanen protesteren in Tbilisi

READ  Kovit: Denemarken sluit theaters, theaters en concertzalen