Caribe Magazine

Carib Magazine is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Overgangen: Neem het voorbeeld van Nederland

Overgangen: Neem het voorbeeld van Nederland

De Afsluitdijk, gelegen in het noordwesten van Nederland, is 32 kilometer lang en 90 meter breed. (Foto: Arterra/Universal Images Group via Getty Images)

Klimaatspecialisatie: transformeer uw bedrijf Rijden of fietsen langs de waterkant van de Afsluitdijk in het noordwesten van Nederland is een unieke ervaring. Als je naar de horizon kijkt, zie je twee grote wateren: aan de ene kant de Waddenzee en aan de andere kant het IJsselmeer. Maar bovenal merk je dat de IJssel onder zeeniveau ligt.

De 32 kilometer lange, 90 meter brede dijk – aangelegd tussen 1927 en 1932, inclusief rustplaatsen langs de weg – illustreert ongetwijfeld het vernuft van Nederlanders op zijn best. Eeuwen.

“God heeft de wereld gemaakt, maar de Nederlanders hebben Nederland gebouwd”, zegt een populair gezegde over het land, waarvan een derde onder zeeniveau ligt.

Nu de planeet opwarmt en de zeespiegel stijgt, is het begrijpelijk waarom de ogen van de wereld naar Nederland kijken voor inspiratie om zich aan te passen aan de klimaatverandering.

De existentiële uitdaging van het waterbeheer

Onder deze inspiratiebronnen vinden we het beroemde Deltaproject in het zuidwesten van het land. Sinds de jaren 80 is het een stelsel van 13 dammen om zeewateroverlast in de Rijn-, Maas- en Scheldedelta’s tegen te gaan.

Allemaal om een ​​nieuwe ramp te voorkomen, zoals die van 1953, toen na een orkaan de dijken van Zeeland en Zuid-Holland bezweken, waarbij 1836 mensen om het leven kwamen. Ambtenaren begonnen al snel aan het Delta-project en voltooiden het in 1986.

Waterbeheer is altijd al een uitdaging geweest voor Nederlanders, maar door klimaatverandering verandert dit.

READ  Techbedrijf ASML dreigt Nederland te verlaten: de overheid doet er alles aan om het terug te krijgen

In 2021 namen de zorgen toe. Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) heeft aangegeven dat de zeespiegel in 2100 tot wel twee meter zou kunnen stijgen, in plaats van de meter die begin jaren 2000 werd voorspeld.

De duizenden kilometers riolering en grachten waarmee bewoners nu droge voeten kunnen houden, zijn desnoods niet meer voldoende.

De autoriteiten versterken deze structuren voortdurend. In 2018 lanceerden gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk het ‘Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie’, een gezamenlijke strategie om ‘Nederland in 2050 water- en klimaatbestendig te maken’.

Alle sectoren van de samenleving worden gemobiliseerd

Twee jaar geleden, in 2016, ontwikkelde het Ministerie van VROM de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS). Het parlement keurde eind 2017 de NAS goed, waarin zes belangrijke beleidsdoelstellingen worden uiteengezet:

1. Vergroot het bewustzijn van de noodzaak van klimaatadaptatie

2. Bevorderen van de uitvoering van klimaatadaptatiemaatregelen

3. Bouw en exploiteer een kennisbank

4. Aanpakken van urgente klimaatrisico’s

5. Integratie van klimaatadaptatie in beleid en wetgeving

6. Bewaak de voortgang en effectiviteit van de adaptatiestrategie

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft niet gereageerd op een verzoek om een ​​interview Contracten.

De strategie legt uit hoe alle sectoren van de samenleving zich moeten mobiliseren en hun weerbaarheid tegen de gevolgen van klimaatverandering snel moeten vergroten, te beginnen met de vervoersinfrastructuur.

De overheid wil dat deze infrastructuren goed bestand zijn tegen de grillen van de natuur, zowel voor de binnenvaart als voor wegen en spoorwegen. Zo heeft ProRail, de instantie die verantwoordelijk is voor het spoorvervoer, stresstesten ontwikkeld om de weerbaarheid van zijn netwerk te verbeteren tegen overstromingen, aardverschuivingen en hittegolven – die het spoor kunnen verdraaien.

READ  In Nederland beperken universiteiten de toelating van Chinese studenten

In 2018 kondigde de regering ondertussen een toewijzing van ongeveer 600 miljoen euro (CA $ 886 miljoen) aan om investeringen ter versterking van de infrastructuur te versnellen.

Om bijvoorbeeld wateroverlast als gevolg van hevige regenval tegen te gaan, zullen ambtenaren bijvoorbeeld trottoirs in stedelijke gebieden verwijderen, meer bomen planten en wateropvangfaciliteiten bouwen.

Een deel van dit water zal worden opgeslagen voor gebruik tijdens langdurige droogtes, die in de toekomst vaker zullen voorkomen.

De overheid probeert veerkracht op te bouwen in haar landbouwsector en de internationale agrovoedingsketen, om nog maar te zwijgen van de financiële sector.

Op het gebied van landbouw helpt Nederland bijvoorbeeld boeren in het buitenland, met name in Afrika en het Midden-Oosten, om efficiënter waterbeheer en hittebestendige gewassen te ontwikkelen.

Aan de financiële kant helpt de Bank van Nederland – het equivalent van de Bank of Canada – de financiële instellingen van het land om hun financiële risico’s beter te begrijpen en vooral te beheersen, vooral met betrekking tot het verlies aan biodiversiteit.