Caribe Magazine

Carib Magazine is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederland moet dringend maatregelen nemen om de opvang van asielzoekers te verbeteren

Nederland moet dringend maatregelen nemen om de opvang van asielzoekers te verbeteren

In een vandaag openbaar gemaakte brief aan de Nederlandse minister van Immigratie sprak mensenrechtencommissaris Dunja Mijadovic zijn bezorgdheid uit over de opvangomstandigheden van asielzoekers in Nederland. De brief van de commissaris volgt op de verslechtering van de situatie, die het recht op gezondheid van de betrokkenen in gevaar brengt, met name in het aanmeldcentrum Ter Apel. De heersende omstandigheden voldoen niet aan de minimumnormen van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De commissaris dringt er bij de regering op aan alle nodige maatregelen te nemen om het recht op gezondheid van asielzoekers effectief te beschermen. Het dringt er ook bij de regering op aan om kwetsbare mensen vroegtijdig te identificeren en hen zo snel mogelijk passende opvang te bieden.

De commissaris merkt op dat onlangs voorgestelde maatregelen om deze situatie het hoofd te bieden gevolgen kunnen hebben voor het recht om asiel aan te vragen of het recht op eerbiediging van het gezinsleven, met name door de mogelijkheid van gezinshereniging te verkleinen. Hij benadrukt dat elk initiatief volledig moet voldoen aan de internationale verplichtingen van Nederland. De commissaris moedigt de autoriteiten aan om te werken aan het opzetten van een stabiel opvangsysteem dat de breedst mogelijke steun van de bevolking kan krijgen, in overeenstemming met variaties in het aantal aankomsten, en dat veiligheid en waardige levensomstandigheden voor iedereen garandeert.

READ  Bas - Frankrijk: mogelijke combinaties