Caribe Magazine

Carib Magazine is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederland: Eerste gesprek tussen boeren en overheid over stikstofreductie

Nederland: Eerste gesprek tussen boeren en overheid over stikstofreductieDe bal ligt nu bij de overheid”, zei Sjaak van der Tak, voorzitter van de boerenorganisatie LTO, na de gesprekken. Elf boerenorganisaties namen deel aan de uitwisseling, die op een onbekende locatie werd gehouden om gewelddadige demonstraties aan de zijlijn van de bijeenkomst te voorkomen. Nog twee radicale organisaties wezen de uitnodiging van de autoriteiten af.

De regering van haar kant bevestigde haar voornemen om de uitstoot van stikstof te verminderen. De belangrijkste bronnen van dit broeikasgas zijn stikstofoxiden, uitgestoten door verbranding, en ammoniak uitgestoten door vee.

Ambtenaren maakten boeren boos door op 10 juni plannen aan te kondigen om deze emissies drastisch te verminderen (tot 70%) in 131 belangrijke gebieden – meestal in de buurt van natuurreservaten en beschermde gebieden – om tegen 2030 de milieudoelstellingen te halen. Voor boeren betekent het project een reductie van 40% in de uitstoot en zo’n 30% minder vee, aldus Nederlandse media.

READ  Nederland: Bloemenzee - 20.00 uur Krant

Na deze aankondigingen hebben boeren in het hele land protesten georganiseerd, waarbij ze met name enkele belangrijke wegen met tractoren hebben geblokkeerd.

Eind augustus vinden verdere gesprekken plaats tussen de boeren en de overheid.

Nederland is een van de grootste uitstoters van broeikasgassen in Europa, met name stikstof. Een situatie vanwege de vele kuddes die op de vlakten grazen. Het kleine, dichtbevolkte land van 17,5 miljoen inwoners heeft een grote dierenpopulatie: bijna vier miljoen runderen, 12 miljoen varkens en 100 miljoen kippen.

De landbouw is verantwoordelijk voor 16% van de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen, met name door kunstmest en drijfmest.

België