Caribe Magazine

Carib Magazine is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederland: De pensioenleeftijd daalt snel

Op 20 april 2021, 13:13 uur

Meer dan de helft van de Nederlanders die vandaag stopt met werken, is minstens 66 jaar oud. Volgens de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS, loopt deze effectieve pensioenleeftijd snel op tot minder dan zes maanden per jaar. Begin deze eeuw lag de gemiddelde pensioenleeftijd nog onder de 61 jaar.

In juni 2019, na meer dan tien jaar onderhandelen, kwamen gemeenschapspartners, werkgevers en werknemers tot overeenstemming In een compleet nieuw pensioenstelsel In Nederland: van een collectieve pensioenregeling gaan we naar een meer persoonlijke benadering en pensioenleeftijd gekoppeld aan een lang leven.

De langverwachte hervorming

Veel details van het nieuwe plan moeten nog worden ontwikkeld, zoals eerdere pensioenen voor zwaardere banen. Uit het CBS-onderzoek blijkt dat laagopgeleiden en lagere inkomens later met pensioen gaan dan hoogopgeleiden: ze zijn bijna 66 jaar oud, de beste met 65,1 jaar.

Na de publicatie van deze nieuwe cijfers zetten de grootste vakbonden, de FNV en CNV, de regering onder druk om de zware klussen aan te pakken. De vakbonden en linkse partijen hebben lang betoogd dat iedereen die minstens 45 jaar in dienst is, vervroegd met pensioen moet.

Hun verzoek is al afgewezen door de minister van Werkgelegenheid en Sociale Zaken. Volgens Wouter Coolmees is “de opzet te ingewikkeld” en kan de verhuizing ernstige gevolgen hebben voor de staatsbegroting. Als de nieuwe regering eenmaal is aangesteld, laat hij de trofee immers over aan zijn opvolger.

Rust in vrede

In vergelijking met andere Europese landen gaan veel Nederlanders jaren later met pensioen dan verwacht, maar krijgen ze een royaal pensioen. Vandaag, vanaf 66 en vier maanden, hebben ze een basisinkomen (AOW) van 0 1.052,00 (per persoon), inclusief een pensioen dat is gekoppeld aan 70% van hun eindsalaris. Vaak profiteren ze van een persoonlijke dochtermaatschappij (spaargeld, aandelen, enz.). Pensioenen worden vanaf 2026 gekoppeld aan de prestaties van pensioenfondsen, dus hogere pensioenen in goede tijden, en Lage pensioenen in tijden van crisis .

READ  Nederland: Studentenvereniging opgeschort na 'ernstige mishandeling' tijdens mist

De meeste partijen steunen nog steeds de overeenkomst, die op 1 januari in werking treedt. De nieuwe regering, De partijen onderhandelen momenteel over de formatie , Kan eindelijk kiezen voor vervroegd pensioen in geval van hard werken. Alle andere actieve deelnemers wordt gevraagd hun derde leeftijd uit te stellen.