Caribe Magazine

Carib Magazine is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

In Nederland probeert iedereen als de zee opkomt “droog te blijven”.

In Nederland probeert iedereen als de zee opkomt “droog te blijven”.

Experts op het gebied van waterbeheer hebben Nederland herhaaldelijk gewaarschuwd voor de verwachte zeespiegelstijging en dringt er bij het land op aan hier nu al rekening mee te houden.

Peter Claus“Deltacommissaris” [chargé de diriger le programme de valorisation et de lutte contre la submersion du delta des Pays-Bas]Het daagde de regering uit in haar rapport over zeespiegelstijging vorig jaar, over de steeds moeilijker wordende stroming van rivierwater en het zoutgehalte ervan en de effecten van deze gebeurtenissen op buitendijken en mariene gebieden. overstroming “De economische relevantie van elke nieuwe investering in deze gebieden moet vandaag worden beoordeeld, met het risico later te duur te worden,” Hij waarschuwde.

Hetzelfde verhaal aan de kant van de wetenschappers: “Onze leiders van vandaag moeten rekening houden met de maatregelen die over vijftig of honderd jaar nodig zullen zijn, of het nu gaat om onze ‘historische’ verdediging tegen het water of de terugtrekking van Nederland naar het oosten”, Een expert op het gebied van waterbeheer onderstreepte Marjolijn Haasnoot, naar aanleiding van de publicatie van een rapport van het Deltares Instituut, waar hij werkt. Hij weigerde echter gehoor te geven aan de waarschuwing en herinnerde eraan dat Nederland waterbeperkingen had. “zeer goed”, Maar dat land moet laten zien “Verwachting” voor “In deze staat van uitmuntendheid blijven”.

Ruimte nodig

“We hebben alle mogelijke scenario’s bestudeerd om de zeespiegelstijging het hoofd te bieden. De deskundige vervolgt. In ieder geval blijkt dat er ruimte nodig is om rivieren te verbreden, dammen op te trekken en water op te slaan om de stroming te reguleren. Deze plaats moeten we nu voorspellen. In ieder geval moeten we zoveel mogelijk verminderen Kooldioxide-emissies uit veengebieden Om klimaatdoelen te halen.” Alle instanties die verantwoordelijk zijn voor het waterbeheer in Nederland zijn dezelfde mening toegedaan: “Laten we vandaag de nodige ruimte inplannen, vooral voor de toekomstige dijkversterking.”Een woordvoerder zei.

READ  Een Nederlands recept voor het legen van gevangenissen en het terugdringen van criminaliteit

Deze waarschuwingen roepen soms verwondering op, soms zorgen en soms een zweem van irritatie “ontevreden” Waterexperts zijn ervan overtuigd dat Nederland niet voorbereid is op deze verregaande scenario’s. Ze pleiten voor een andere aanpak en willen vasthouden aan wat het land al eeuwen doet: water beheersen en overstromingen voorkomen door dijken, grote waterwerken en pompen aan te leggen.

“Ze proberen ons bang te maken.”Dick berispt een ingenieur genaamd Budijn, die pleit voor de aanleg van een tweede strand van het bestaande strand.

“Geef niet toe aan een ramp”Woede, aan zijn kant, Lage JohnkmanDocent