Caribe Magazine

Carib Magazine is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

In Nederland is eindelijk een mega CO2-besparingsproject goedgekeurd: Bevrijding

In Nederland is eindelijk een mega CO2-besparingsproject goedgekeurd: Bevrijding

Groen licht. De Raad van State heeft woensdag 16 augustus zijn goedkeuring gehecht aan een controversieel megaproject voor CO2-opslag in de Noordzee, waarvan de lancering aanvankelijk gepland was voor 2026. Voor de rechtbank heeft een Nederlandse organisatie hard gewerkt om het milieu te beschermen. Om de gevaren voor de planeet en het klimaat te illustreren dat dit werk aanpakt, produceert het een aanzienlijke uitstoot van stikstofoxide.

“Het coördinatieplan en de milieugoedkeuringen van het Porthos-project blijven behoudenDe hoogste Franse administratieve rechtbank oordeelde en maakte haar beslissing bekend in een persbericht. Dit betekent dat het Porthos-project door kan gaan.

Een project voor het afvangen en opslaan van kooldioxide, algemeen bekend als CCS, vangt de CO2 die wordt uitgestoten op industriële locaties rechtstreeks op voor transport via pijpleidingen naar ondergrondse opslag. Voor het Porthos-project zou de CO2-inhoud via onderwaterpijpleidingen moeten worden afgevoerd vanuit de haven van Rotterdam naar een voormalig gasveld in de ondergrond van de Noordzee, via een reeds gewonnen front.

“Tijdelijke verhoging van de uitstoot”

Volgens de Raad van State hebben de Nederlandse ministers van Klimaat en Ruimtelijke Ordening, Rob Jetten en Hugo de Jong, “Bewezen op basis van objectieve data” Het project heeft op geen enkele wijze invloed op de omliggende acht Natura 2000-gebieden – het Europese Netwerk van Natuurgebieden. “Het project zorgt voor een tijdelijke en beperkte toename van de uitstoot.”Hij is klaar.

Van de kant van de Environmental Protection Agency achter de rechtszaak is woede vermengd met teleurstelling. ‘Nederland blijft een toch al onevenredig winstgevende fossiele brandstoffenindustrie subsidiëren’Mobilisatie voor het Milieu (MOB) reageerde in haar persbericht.

READ  Nederland: 99 jaar oude tijdcapsule gevonden onder standbeeld van koning Willem II

“Ondergrondse CO2-opslag (CCS) is meer een pessimistische reactie op de onwil van regeringen en kiezers om daadwerkelijk klimaatactie te ondernemen dan een realistische inschatting.” De prestaties, voegde MOB eraan toe. Met een derde van het landoppervlak onder de zeespiegel is Nederland bijzonder kwetsbaar voor de opwarming van de aarde, maar heeft het wel een van de hoogste emissies per hoofd van de bevolking in Europa.