Caribe Magazine

Carib Magazine is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Een stikstofcrisis verwoest de atmosfeer in Nederland

Een stikstofcrisis verwoest de atmosfeer in Nederland

De uitgehongerde Nederlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog zeiden tegen zichzelf: Nooit meer. En ze hielden woord. Dit kleine land met 17 miljoen inwoners is vandaag de dag de op één na grootste exporteur van landbouwproducten (nieuw raam) Gewaardeerd in de wereld op de tweede plaats na de Verenigde Staten.

De nationale kudde weerspiegelt deze realiteit: het is de hoogste veedichtheid in Europa. Nederland heeft vier miljoen runderen, 12 miljoen varkens en 100 miljoen kippen.

Jan Douwe van der Ploeg is emeritus hoogleraar Rurale sociologie aan Wageningen University.Foto: Screenshot / Zoom

Vlees en melk worden geëxporteerd, maar de compost blijft hier. Dat is het probleem. Onze landbouwsector is enorm. Onze velden hebben niet de capaciteit om dat allemaal op te vangen. »

Een citaat Jan Douwe van der Ploeg, emeritus hoogleraar, Wageningen Universiteit

Jan Douwe van der Ploeg, agronoom en expert in plattelandssociologie, zegt dat de crisis die vandaag losbarst al lang in de maak is. In de jaren zeventig was het al duidelijk dat onze landbouw veel vervuiling veroorzaakte en overtollige stikstof en andere elementen vrijmaakte. Het eerste beleid om het probleem op te lossen kwam uit de jaren tachtig, maar het mislukte.

Portret van Caroline van der Plas.

Caroline van der Plas, fractievoorzitter van de BoerBurgerBeweging tijdens een toespraak over stikstofbeleid in Den Haag op 23 juni 2022.Foto: anp/afp via Getty Images / BART MAAT

Boeren melden dat er al veel is gedaan om de vervuiling te verminderen. Nu is het mogelijk om de meststoffen met de helft te verminderen en goede opbrengsten te krijgen. Kamerlid Caroline van der Plas, lijsttrekker van de politieke partij Boeren-Burgerbeweging (BBB) ​​legde dat onlangs uit aan de media. (nieuw raam) Het verkleinen van de Nederlandse veestapel verkleint niet de mondiale voetafdruk van de landbouw.

Elke koe die we hier kwijtraken, wordt vervangen door twee of drie elders in de wereld. Laat boeren innoveren en maak de productie schoner om de uitstoot van CO2, stikstof of ammoniak te verminderen. »

Een citaat Caroline van der Plas, parlementslid en leider van de Boer-Burger Beweging (BBB)

Geert de Snoo, directeur van het Nationaal Instituut voor Ecologie, is sceptisch over dergelijke praat. Vanaf het begin dachten we dat we door middel van technologie en precisielandbouw de uitstoot zouden elimineren. Maar we moeten eerlijk zijn: achteraf zien we dat het niet werkt. Om de al decennialang steeds groter wordende kuddes te voeden, moet Nederland grote hoeveelheden voedsel voor hen importeren. Sojabonen arriveren per boot vanuit Zuid-Amerika en maïs kwam tot voor kort vooral uit Oekraïne. Er is simpelweg niet genoeg ruimte in Nederland om al deze gewassen te verbouwen.

Bij de productie moet rekening worden gehouden met de beperkingen van ecosystemen. Voer importeren, vast komen te zitten in de strijd terwijl je zegt “we voeden de wereld” terwijl we in werkelijkheid eindigen met een sterk vervuilde omgeving, is geen duurzame manier van boeren. De droom om de wereld te voeden met een heel klein aantal hectaren is zinloos. »

Een citaat Geert de Snoo, directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie en de Koninklijke Maatschappij van Wetenschappen
Luchtfoto van koeien in een weiland in Nederland.

Door koeien naar de wei te sturen, wordt de ammoniakemissie aanzienlijk verminderd omdat, in tegenstelling tot in stallen, urine en mest niet mengen in velden.Foto: Radio Canada