Caribe Magazine

Carib Magazine is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Bijna 10 miljoen huishoudens zullen maandag hun rekeningen zien afschrijven

Bijna 10 miljoen huishoudens zullen maandag hun rekeningen zien afschrijven

Zoals ieder jaar start de Belastingdienst maandag met het innen van het saldo inkomstenbelasting van belastingplichtigen voor wie de bronbelasting in 2022 onvoldoende was. Boven de 300 euro van het saldo wordt het traject in vier keer uitgevoerd.

Voor miljoenen belastingbetalers is het tijd om te betalen. Na het lezen van de belastingaangiften van afgelopen voorjaar zal de Belastingdienst vanaf maandag de bankrekeningen van Fransen die in 2022 niet genoeg belasting hebben betaald, afschrijven om hun situatie te regulariseren. Volgens het rapport zullen 9,6 miljoen huishoudens getroffen worden, voor een totaalbedrag van 21,7 miljard euro Echo’s.

Dit zijn onder meer degenen die er naar verluidt niet in zijn geslaagd hun bronbelastingtarief aan te passen nadat ze hun inkomen in 2022 hadden verhoogd. Voor hen betekent dit dat het belastingbedrag dat het afgelopen jaar van hun inkomen werd afgetrokken lager was dan de uiteindelijke belasting die door de belastingdienst werd berekend op basis van de aangifte die afgelopen voorjaar werd ingediend.

Belastingbetalers die in januari hebben geprofiteerd van een groot aantal belastingverlagingen en -kredieten, zullen hun situatie moeten regelen door het teveel betaalde terug te betalen aan de belastingdienst.

Eén of vier monsters

De inkomstenbelastingkorting wordt, zoals bepaald door de Belastingdienst, op maandag 25 september in één keer verrekend als het te betalen bedrag kleiner of gelijk is aan € 300,-. Als het saldo daarentegen groter is dan € 300, wordt de betaling gespreid over vier schulden van hetzelfde bedrag op 25 september, 26 oktober, 27 november en 27 december.

Schulden worden op het bankafschrift geïdentificeerd aan de hand van hun oorsprong “DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES” en hun formule “SALDO BELASTINGINKOMEN 2022 FACTUURNUMMER XXX”. De Belastingdienst stelt ook dat de bankrekening die u kent, kan worden gecontroleerd en gewijzigd op de website impots.gouv.fr in een eigen ruimte, onder de sectie ‘Bronbelasting’ en vervolgens ‘Update uw bankgegevens’.

READ  Waarom blijft goud investeerders aantrekken?

Belangrijkste artikelen