Caribe Magazine

Carib Magazine is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Atos heeft een contract gewonnen in Nederland

Atos heeft een contract gewonnen in Nederland

(AOF) – Atos heeft een contract gewonnen met het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om zijn SAP-kernsysteem te migreren naar de public cloud. De initiële looptijd van het contract is vijf jaar en omvat financieringsprocessen, aanbestedingen en begrotingsuitvoering binnen het ministerie. Kan met nog eens vijf jaar worden verlengd.

Het contract is een voortzetting van de projecten die worden uitgevoerd door de Franse IT-groep, de belangrijkste SAP-partner van het ministerie die betrokken is bij de transformatie en ontwikkeling van zijn SAP-systeem.

Volgens de tweestapsaanpak aanbevolen door Atos OneCloud, zal het SAP-systeem van het ministerie migreren naar de Microsoft Azure public cloud, en zullen de bedrijfsprocessen worden geoptimaliseerd om over te stappen naar een software-as-a-service-model. Volgens de voorwaarden van het contract wil Atos zijn eigen ecologische voetafdruk met 5-10% per jaar verminderen gedurende de levensduur van het project.

© AOF

De AOF-informatie die op Capital.fr wordt weergegeven, is afkomstig van de AOF-informatiedienst. Deze informatie wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten die in het bezit zijn van OPTION FINANCE SAS, de uitgever van de AOF realtime beursinformatiedienst en zijn medewerkers. Bijgevolg is elke reproductie, kopie, duplicatie, wijziging, overdracht, herdistributie, vertaling, commerciële exploitatie of anderszins, het creëren van een hyperlink of hergebruik van deze informatie op welke manier dan ook onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van Will. Bijdragers. AOF is bereikbaar op het volgende adres [email protected] OPTION FINANCE SAS verzamelt zijn gegevens uit bronnen die het als veilig beschouwt. Echter, behoudens strikte nalatigheid, GARANDEREN OPTION FINANCES SAS EN HAAR BIJDRAGEN OP GEEN ENKELE WIJZE DE FOUTEN EN DEFECTEN, ZELFS VERBORGEN, OF DE VOLLEDIGHEID OF COMPATIBILITEIT VAN ENIG GEBRUIK VAN DEZE GEGEVENS EN OPTIE. FINANCE SAS OF EEN VAN HAAR BIJDRAGERS KUNNEN NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR VERTRAGINGEN OF ONDERBREKINGEN DIE HUN TOEGANG KUNNEN BENVLOEDEN. De gebruiker van de OPTION FINANCE SAS-service gebruikt de AOF-gegevens op eigen risico en vrijwaart OPTION FINANCE SAS en zijn medewerkers van alle claims die voortvloeien uit dit gebruik.

READ  Nederlandse onderzoekers testen manieren om te feesten tijdens epidemieën | Nieuws en actualiteiten uit Duitsland en de rest van de wereld | D.W.