Caribe Magazine

Carib Magazine is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Wat het voorbeeld van Nederland ons leert

Wat het voorbeeld van Nederland ons leert

Hoewel er in Frankrijk voortdurend wordt gesproken over het aanpassen van het onderwijs om de huidige uitdagingen beter aan te kunnen, beperkt deze zorg zich niet tot Frankrijk in een snel veranderende wereld.

Bijvoorbeeld in Nederland, hoewel al gesproken in 1968 A Een grote onderwijsvernieuwing De huidige cursussen bereiden studenten niet langer voldoende voor op de moderne wereld, wat gevolgen heeft voor zowel de programma-inhoud als de keuzevakken. Undergraduate-examens testen niet de werkelijke vaardigheden en kennis van studenten, maar eerder hun vermogen om MCQ-vragen strategisch te beantwoorden.

Dit geldt met name voor moderne talen zoals Frans, waar de eindtoets – een oefening in begrijpend lezen – jaarlijks het onderwerp is van honderden klachten. Te moeilijk of te vaag.Lees verder:
Talen leren: een innovatieve methode uit Argentinië


De leerplicht Frans van het zesde tot en met derde jaar staat in Nederland momenteel onder druk: steeds minder leerlingen kiezen voor dit vak op de middelbare school en steeds minder jongeren stromen door naar dit universitaire specialisme, ongeacht hun beroepsdoelen. Het is in deze context dat onderwijsactoren in Nederland zich afvragen of bepaalde methodes effectiever zijn dan andere, of in ieder geval hoe met behulp van onderzoekers het beste tegemoet kan worden gekomen aan de behoeften van studenten. Ondersteund door het team Taal leren Aan de Rijksuniversiteit Groningen – in het noordoosten van het land – A Toepassingsgerichte aanpak Het heeft zijn weg gevonden.

Het specifieke geval van Nederland

Zoals in veel landen, waar het Engels een belangrijke plaats inneemt in de omgeving van de leerlingen, met dagelijkse mogelijkheden om het te oefenen, is de aanwezigheid van het Frans in het Nederlandse landschap beperkt. Enkele situaties buiten de klas Implementeert sociale praktijken Vier Nederlandse onderzoekers in deze taal, Marije Michael, Christine Widan, Rick de Graaf en Vander Lowi, hebben onderstreept.

[Près de 80 000 lecteurs font confiance à la newsletter de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]

Deze situatie staat in schril contrast met het feit dat het Frans de status heeft van een buurtaal met grote economische belangen. 40 miljoen euro per jaar Voor Frans-Nederlandse aangelegenheden, ondersteund door verschillende organisaties (Frans bedrijf, CCI Frankrijk Nederland, enz.). Maar ondanks dit gunstige professionele klimaat voor de studie van deze taal, merkt Marjolijn Voogel op Het belang van Frans spreken Nog steeds in verval in Nederland, vooral na hervormingen eind jaren negentig, is het aantal leerlingen dat op de middelbare school voor Frans kiest laag. Na 6 jaar Frans op school Aan Wim Kombert, onderzoeker toegepaste taalkunde.Lees verder:
Waarom taalvermenging op school toestaan?


Deze resultaten zullen worden vergeleken met de mogelijkheden voor continue blootstelling aan de taal en onderwijsmethoden op basis van de structuren van de taal, zoals bij het onderwijzen van vreemde talen in Frankrijk. , grammatica en vertaling. In plaats van gebruiken. Zelfs in de taalklas, Er wordt weinig gesproken in de doeltaal Zoals Lynn West en Marjolijn Verspoor opmerken, zijn docenten voortdurend aan het mobiliseren om hun cursussen te moderniseren, excursies te organiseren of digitale technologieën te gebruiken.

Geconfronteerd met deze situatie, is een van de initiatieven de ontwikkeling en vooral de implementatie van meerdere methoden (Doel) op basisscholen en universiteiten (ongeveer 100 instellingen) maar ook op de middelbare school (liefde) (ongeveer vier bedrijven) en tot slotRijksuniversiteit Groningen (een universiteit).

Toegang tot taal buiten het klaslokaal

Alle gebruikte methoden zijn geïnspireerd door wetenschappelijk onderzoek Dynamische nutstheoriefilmgebaseerde didactiek en taakgebaseerde benadering) die taal beschouwt als een reeks woorden die vaak door sprekers worden gebruikt en die de taal van socialisatie vormen, waaraan leerlingen herhaaldelijk worden blootgesteld door middel van creatieve activiteiten en real-life taken.

Het is dus geen benadering gericht op de analyse van taal (begrip en praktijk van grammaticale regels en woordenschatlijsten) maar veeleer een benadering vanuit de reproductie van constructies eerst impliciet, dan inductief en ten slotte. , soms in ogenschijnlijk vergevorderde stadia.

Voorbeelden van middelbare schoolactiviteiten (Project Frankrijk).

Om leerlingen zoveel mogelijk met deze constructies bloot te stellen, worden verschillende materialen gebruikt, afhankelijk van het niveau en de leeftijd: verhalen (op de lagere en middelbare school), teksten of creatieve en authentieke video’s (op de middelbare school) en films (op de universiteit). naast deze uitdrukking, de combinatieterm als leerlingen op de middelbare school en universiteit die leersoftware gebruiken Vloeiend-U Waar Slimstampon.

Leerkrachten zijn het concept Zoek woordenschat in context Doe meerdere keren per week quizzen totdat deze combinatiewoordenschat cognitief is samengesteld. De software onthoudt gemiste woorden en integreert ze opnieuw in oefeningen tijdens volgende werksessies totdat ze zijn verworven.

In de klas, de activiteiten Ze zijn divers en richten zich vooral op orale productie. Het doel van deze maatregelen is om spreekangst te verminderen door eerst producties die niet aan de verwachting voldoen te verminderen en door te werken aan herhaling en automatisering. De activiteiten worden voornamelijk in groepen gedaan, in het begin zelfs in koor, zodat de leerlingen een zeker onderling vertrouwen ontwikkelen. Er wordt dan veel ruimte gegeven aan de individuele ontwikkeling van de taal van de leerder.

Door zich te concentreren op de betekenis van taal, niet op de vorm, kan elke leerling zijn eigen taalvaardigheid gebruiken om te leren van de vaardigheden van anderen. Tegelijkertijd kan ieder afzonderlijk werken aan een taalkundig aspect dat hij niet zelf hoeft uit te drukken. Het vereist vaardighedenBegeleide autonomie en persoonlijke reflectie – de vaardigheden om aan deze projecten te werken.

Decentrale rol van docent

Deze manier van werken zorgt ervoor dat de taaldocent geen overbrenger of beoordelaar van kennis is, noch een model. Hij stelt middelen ter beschikking, organiseert motiverende en repetitieve activiteiten (herhaling, bevordering van taalautomatisering), creëert een omgeving die bevorderlijk is voor oefenen, creëert samenwerking tussen leerlingen en zorgt ervoor dat de doeltaal het grootste deel van de tijd wordt gebruikt. Identificeer individuele of collectieve behoeften van leerlingen en bied activiteiten aan om hieraan te voldoen.

Tot slot iemand die feedbackmomenten organiseert onder leeftijdsgenoten, iemand die taalvaardigheid toetst in een taak en iemand die rekening houdt met het ontwikkelingsstadium van lerenden – de sterke punten en elementen om aan te werken voor elke persoon. Dit gaat duidelijk verder dan het tellen van “fouten” in de producties van leerders om rekening te houden met het taalsysteem als geheel.

Webinar “Innovative Language Teaching Methods”, met Audrey Roos-Malpat.

Deze manier van kijken naar de rol van de leraar is nodig Beroep van zeer hoge graad. De leraar moet zich losmaken van de manier waarop hij een vreemde taal leerde en soms van zijn persoonlijke overtuigingen. Zijn actie zou passender zijn als hij wist hoe taal wordt gevormd Vanuit sociaal en psychologisch oogpuntHoe en wanneer in te grijpen, vertrouwen te krijgen in het complexe proces van het leren van talen en los te laten van het feit dat elke leerling zijn eigen taalontwikkelingstraject volgt.

Veel onderzoeken laten voordelen zienDoel en AIMe op de mondelinge en schriftelijke vaardigheden van leerlingen. Deze manier van lesgeven draagt ​​bij aan het idee moedertaalspreker van een taal te zijn Sociaal werker eerder een grammaticus. Er is op dit moment onvoldoende regressie om een ​​oorzakelijk verband tussen dit type patroon en de keuze voor Frans in Nederland vast te stellen. Wat er in Nederland gebeurt, getuigt echter van de relevantie van de samenwerking tussen onderzoeks- en academische wereld om methoden te testen en te implementeren die gebaseerd zijn op de stand van de hedendaagse wetenschappelijke kennis over taal en talen.

READ  Koningin Máxima haalt haar originele avondjurk tevoorschijn... gaten gemarkeerd in goud