Caribe Magazine

Carib Magazine is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Goed nieuws voor uw inkomstenbelasting

Afbeelding tegoed: Fotolia

Afbeelding tegoed: Fotolia

Een paar dagen geleden kondigde minister van Economie Bruno Le Maire in Les Echos een herbeoordeling van de inkomstenbelastingmaatregel met ongeveer 5% aan. Goed nieuws voor uw belastingen. uitleg.

De schaal van de inkomstenbelasting wordt regelmatig herzien om rekening te houden met inflatie.
Zo kan worden vermeden dat een deel van de nog niet-belastbare huishoudens belastbaar wordt, een hogere heffing wordt uitgeoefend op het deel van het inkomen dat in de hogere schijf wordt besteed of zelfs bepaalde sociale of fiscale voordelen verloren gaat waarvan de limieten aan het inkomen zijn gebonden fiscale schaal.

Stel de belastingschaal opnieuw vast op 5%.

In januari 2022 werd de schaal verhoogd met 1,4%, na 0,2% in 2021. Maar met de inflatie die de afgelopen maanden versnelt (5,80% op jaarbasis in augustus), zou de schaal dit keer met 5% moeten worden verhoogd, een herwaarderingspercentage van een zeldzame maat. Minister van Economie Bruno Le Maire gaf een paar dagen geleden in Les Echos aan dat “de herwaardering van de munt zal afhangen van het inflatiepeil voor 2022, ongeveer 5%.”

Deze verhoging van 5% zou moeten worden opgenomen in het Financieringswetsvoorstel 2023 dat eind september aan de Kamerleden wordt aangeboden. Als er wordt gestemd, wordt de nieuwe schaal gebruikt voor de berekening van de inkomstenbelasting in 2022.

Hoe zou de nieuwe schaal eruitzien?

De schaal heeft 5 schijven, die elk overeenkomen met een fractie van het belastbaar inkomen per aandeel. De huidige maatstaf die wordt toegepast op het inkomen van 2021 is als volgt:

  • Tranche 1: Minder dan € 10.225 – Belastingtarief: 0%
  • Tranche 2: tussen 10.225 en 26.070 euro – belastingtarief: 11%
  • Tranche 3: tussen 26.070 en 74.545 euro – belastingtarief: 30%
  • Tranche 4: Tussen € 74.545 en € 160.336 – Belastingtarief: 41%
  • Dia 5: >160336 euro – belastingtarief: 45%
READ  Milieuactivisten sloten pakhuizen van McDonald's

Indien geherwaardeerd naar 5%, zou de nieuwe statistiek die wordt toegepast op het inkomen van 2022 als volgt kunnen zijn:

  • Tranche 1: <10.736 euro - belastingtarief: 0%
  • Tranche 2: tussen 10.736 en 27.373 euro – belastingtarief: 11%
  • Tranche 3: tussen 27.373 en 78.272 euro – belastingtarief: 30%
  • Tranche 4: Tussen € 78.272 en € 168.352 – Belastingtarief: 41%
  • Dia 5: > 168.352 euro – belastingtarief: 45%

Zo stijgt de fiscale inkomensgrens van 10.225 euro naar 10.736 euro: belastingplichtigen met een belastbaar inkomen in 2022 van minder dan 10.736 euro worden niet belast.

Belastingvermindering voor sommige belastingbetalers

Voor sommige belastingplichtigen zal deze herbeoordeling gelijk staan ​​aan een belastingvermindering. Zo wordt een alleenstaande belastingplichtige die geen kinderen heeft en een belastbaar inkomen van € 26.500 ontvangt, in de derde tranche niet belast en krijgt dus een belastingvermindering van € 138.