Caribe Magazine

Carib Magazine is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Elders werken tijdens ziekteverlof is niet oneerlijk

Elders werken tijdens ziekteverlof is niet oneerlijk

Het Hof van Cassatie herinnerde eraan dat de verplichtingen van de werknemer bij ziekteverlof tegenover de werkgever en tegenover de sociale zekerheid niet door elkaar mogen worden gehaald.

Een pseudowetenschappelijke werknemer, die tijdens zijn ziekteverlof voor iemand anders gaat werken, is alleen loyaal als die andere leidinggevende een concurrent is van zijn vaste werkgever.

Bovendien wees het Hof van Cassatie erop dat zelfs als de gebruikelijke werkgever het behoud van het salaris verzekert door aanvullende vergoedingen te betalen bij de dagvergoedingen van de sociale zekerheid, hij zich niet kan beklagen over vooringenomenheid.

Er is geen activiteit

Daarmee was niet voldaan aan de voorwaarden voor een ontslagverklaring wegens grove schuld, die tijdens een periode van contractschorsing wegens ziekte is toegestaan. Noch de afwezigheid van een werknemer op basis van een leugen, noch het extra loon dat tijdens die afwezigheid zonder vergoeding voor werk wordt betaald, is volgens de rechtbank oneerlijk, mits de geheime werkgever geen concurrent is.

In februari 2020 had het Hof van Cassatie al aangegeven dat de verplichtingen van een werknemer met ziekteverlof niet verward moeten worden met de werkgever en met de sociale zekerheid.

In ruil voor sociale zekerheid verhindert ziekte elke activiteit, of het nu gaat om werk, thuis, sport, vrijwillig of recreatief, zelfs tijdens de uren van geautoriseerd vertrek. Om de dagvergoeding te ontvangen, mag een wegens ziekte of ongeval geschorste werknemer geen enkele activiteit uitoefenen die niet uitdrukkelijk door een arts is toegestaan.

READ  SardiniĆ«, Balearen... Volotea onthult vier nieuwe bestemmingen vanaf Brest Airport