Caribe Magazine

Carib Magazine is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Dissociatieve identiteitsstoornis: Hier zijn 5 symptomen die u zouden moeten waarschuwen

Dissociatieve identiteitsstoornis: Hier zijn 5 symptomen die u zouden moeten waarschuwen

Dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) is een psychische aandoening die wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van meerdere ‘identiteiten’ in dezelfde persoon die om de beurt de leiding nemen.

geheugen problemen

Deze ziekte gaat vaak gepaard met geheugenproblemen. De patiënt kan sommige van zijn acties en persoonlijke informatie (naam, geboortedatum, enz.) vergeten en het moeilijk vinden om zijn herinneringen en het verleden terug te halen. Getroffen mensen herkennen hun dierbaren mogelijk ook niet.

persoonlijkheid verandert

Deze psychische aandoening, voorheen bekend als meervoudige persoonlijkheidsstoornis, veroorzaakt persoonlijkheidsveranderingen. In feite kan het onderwerp plotseling een nieuw discours hebben, zijn gewoonten, acties of zelfs nieuwe smaken veranderen, afhankelijk van welke “variant” het overneemt.

Depersonalisatie en/of derealisatie

Mensen met deze ziekte voelen zich over het algemeen los van hun lichaam, alsof ze hun aanwezigheid van buitenaf gadeslaan. De patiënt kan zich ook losgekoppeld voelen van zijn omgeving en de wereld als onwerkelijk zien. Dan hebben we het over vervreemding van de werkelijkheid.

Verlengd geheugenverlies

Wereldwijd geheugenverlies is een veel voorkomend symptoom van DIS. De getroffenen kunnen hun geheugen voor lange tijd verliezen, soms zelfs jaren. Ze kunnen wakker worden zonder zich te herinneren wat er gedurende een bepaalde periode is gebeurd of dingen of aantekeningen ontdekken die ze zich niet herinneren. Dit aanzienlijke geheugenverlies wordt vaak geassocieerd met het overstappen van de ene identiteit naar de andere, aangezien elke identiteit zijn eigen geheugen en ervaring kan hebben.

Veranderde staat van bewustzijn

Personen met een dissociatieve identiteitsstoornis kunnen periodes van veranderd bewustzijn ervaren. Gedurende deze tijden kunnen ze zich gedesoriënteerd, gedesoriënteerd en los van de realiteit voelen. Ze kunnen episodes van wisselend bewustzijn hebben, waarin ze het gevoel hebben dat ze in trance zijn of buiten waarnemers van hun acties. Deze afleveringen kunnen verontrustend zijn en grote angst veroorzaken bij de getroffen persoon.

READ  Een gigantische vulkaan bedreigt de regio Napels, een half miljoen mensen bevinden zich in een zeer gevaarlijk gebied